Στον διεθνή διαγωνισμό Premio Biol 2008, ο οποίος θα διεξαχθεί στην Ιταλία από 21 έως 27 Απριλίου 2008, μπορούν κι εφέτος να συμμετάσχουν ελληνικές παραγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις, που τυποποιούν ελαιόλαδο εφαρμόζοντας μεθόδους βιολογικής παραγωγής σύμφωνα με τα πρότυπα της IFOAM, του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 ή άλλα διεθνή πρότυπα.

Στην προσυγκέντρωση της Αθήνας Premio Biol 2008-Ελλάδα, που θα διεξαχθεί στις 5 Απριλίου 2008, κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει το ανώτερο με δύο διαφορετικά ελαιόλαδα. ‘Οσα ελαιόλαδα προκριθούν θα μεταφερθούν στην Ιταλία, όπου θα διαγωνιστούν με εκείνα των άλλων χωρών.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στις κατηγορίες: 

  • Premio Bio: Βραβείο για το καλύτερο βιολογικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, που έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και φέρει τον λογότυπο της επιχείρησης. 
  • Biolpack:  Βραβείο για την καλύτερη συσκευασία, τη φιάλη με το ωραιότερο σχέδιο και ετικέτα, αλλά και γι’ αυτή με τις ουσιαστικότερες πληροφορίες.
  • Biolblended: Βραβείο για το εμφιαλωμένο ελαιόλαδο όχι αποκλειστικά με σήμα του παραγωγού, αλλά σίγουρης ποιότητας και προέλευσης.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποστείλουν έως τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2008, πέντε (5) συσκευασίες-φιάλες ελαιόλαδου, καθώς και τη φόρμα εγγραφής συμπληρωμένη (Ιταλικά, Αγγλικά, Ισπανικά), στα γραφεία του οργανισμού ΔΗΩ, Αριστοτέλους 38 στην Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τη φόρμα συμμετοχής, καθώς και λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό στην ιστοσελίδα www.premiobiol.it.