Σύγχυση δημιουργείται στους καταναλωτές από τις πολλές αναφορές στα «πράσινα» χαρακτηριστικά, όπως αυτές τυπώνονται στη συσκευασία των προϊόντων, ειδικά όταν πρόκειται για τεχνικές λεπτομέρειες, όταν είναι γενικές ή παρουσιάζονται με έναν λογότυπο που δεν έχει κανένα περιεχόμενο.

Το στοιχείο αυτό προέκυψε από έρευνα εταιρείας πιστοποίησης και αξιολόγησης «πράσινων» προϊόντων, η οποία αφορούσε σε καταναλωτές των ΗΠΑ και του Καναδά. Κατά τη διάρκεια της έρευνας πραγματοποιήθηκαν συγκρίσεις περίπου 42.000 «πράσινων» προϊόντων στους κλάδους των DIY, των ηλεκτρονικών ειδών, της προσωπικής φροντίδας και των καθαριστικών. Όταν οι καταναλωτές κλήθηκαν να επιλέξουν προϊόντα, επέλεξαν σε ποσοστό 54% εκείνα που είχαν σήμανση σύμφωνη με τη σχετική νομοθεσία (54%), έναντι 24% που ήταν το ποσοστό εκείνων που επέλεξαν όσα είχαν προβληματικούς ισχυρισμούς (claims). Όταν στην επιλογή μπήκαν τα προϊόντα με λογικούς ισχυρισμούς, η «ψαλίδα» με τους προβληματικούς ισχυρισμούς μίκρυνε (39% έναντι 35% αντίστοιχα). Παρόλο που η έρευνα έδειξε στο σύνολό της πως οι καταναλωτές επιλέγουν περισσότερο τα προϊόντα που φέρουν πιστοποίηση, εάν αυτή δεν συνοδεύεται από τις ανάλογες επεξηγήσεις δεν έχει την ίδια αποτελεσματικότητα