Σε αναδιοργάνωση του δικτύου του και του στόλου ιδιόκτητων και συνεργαζόμενων φορτηγών προχωρά το πρακτορείο διανομής Τύπου και μεταφορών, Άργος, προκειμένου να συστηματικοποιήσει και να ενισχύσει το κανάλι διανομής τροφίμων, ειδικά προς τη μικρή λιανική. Όπως πληροφορήθηκε το FOODReporter, το Άργος σκοπεύει να ενισχύσει το συγκεκριμένο δίκτυο διανομών, μέσω της θυγατρικής εταιρείας Άργος ΝΕΤ ΑΕ, με τον διακριτικό τίτλο Interkiosk, η οποία αποτελεί κατά 100% θυγατρική της Άργος ΑΕ.

Η ενίσχυση του χαρτοφυλάκιου προϊόντων που θα διανέμει η Άργος ΝΕΤ (Interkiosk), χρησιμοποιώντας μεταφορικά μέσα, προσωπικό (και συνεργαζόμενους ιδιώτες) και στόλο της Άργος ΑΕ, αφορά, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, αφενός το βραχίονα της χονδρικής πώλησης και αφετέρου πωλήσεις σε καταστήματα μικρής λιανικής κάτω από τη σκέπη της υπηρεσίας «My Daily Spot», που αποτελεί την οπτική και στρατηγική της Interkiosk στην παρουσίαση για τη σύναψη συμφωνιών, άρα και την εξασφάλιση περισσότερων τελικών σημείων μικρής λιανικής. Στηριζόμενη στην εμπειρία του Ομίλου, με φρέσκια και σύγχρονη οπτική, η Interkiosk φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια αλυσίδα καταστημάτων μικρής λιανικής που καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες του καταναλωτικού κοινού.
Η στρατηγική πίσω από την ανάπτυξη στο κανάλι των τροφίμων.

Όπως έμαθε το FOODReporter, αρχικά επρόκειτο για μια ανεξάρτητη ιδέα που προοριζόταν να λειτουργήσει συμπληρωματικά και να δημιουργήσει σχετικές οικονομίες κλίμακας και μετέπειτα, καθιερώθηκε ως επιπρόσθετο κανάλι υπηρεσιών. Η ανάληψη της ανάπτυξης του συγκεκριμένου βραχίονα από τη θυγατρική Άργος ΝΕΤ φέρεται να είναι μια απόφαση που ελήφθη ακόμη αργότερα.

Μέχρι στιγμής, στο κανάλι της χονδρικής πώλησης προϊόντων, η Άργος ΝΕΤ (Interkiosk) δεν έχει συμπεριλάβει προϊόντα τροφίμων, αν και βρίσκεται σε συζητήσεις με ελληνική εισαγωγική εταιρεία που ειδικεύεται σε ζαχαρώδη προϊόντα. Στο κομμάτι της λιανικής πώλησης σε καταστήματα ψιλικών, η Interkiosk διατηρεί συμφωνίες διανομής τροφίμων σε περιορισμένο χαρακτήρα με Starbucks, ION, PepsiCo Hellas και με τα σνακ Takis Fuego, που εισάγει η NGT (Nutrition Global Trading) Μον. ΙΚΕ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter