Το lockdown έφερε την έκρηξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Τον Απρίλιο οι ηλεκτρονικές πωλήσεις στο σύνολο της αγοράς αυξήθηκαν κατά 171% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2019.

Πέρυσι σημειώνεται ότι οι ηλεκτρονικές πωλήσεις B2C απέφεραν 5,8 δισ. ευρώ, ενώ κατά το 87% οι καταναλωτές πραγματοποίησαν τις ηλεκτρονικές αγορές τους από εγχώριες επιχειρήσεις. Βάσει αυτών και στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας διαρκείας του ΣΕΒ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, ο Σύνδεσμος συνέταξε Πρακτικό Οδηγό για τη σωστή επικοινωνία των επιχειρήσεων με τους καταναλωτές, με βασικές κατευθύνσεις, προτάσεις και πρακτικά παραδείγματα, σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης της πληροφόρησης των καταναλωτών για τις ηλεκτρονικές αγορές.

Ο Οδηγός του ΣΕΒ βασίστηκε στην αντίστοιχη πρωτοβουλία «Recommendations for a better presentation of information to consumers» της BusinessEurope και άλλων επιχειρηματικών οργανώσεων, η οποία έχει προβληθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.