Κίνδυνο μείωσης της ζήτησης επισημαίνει η Ποτοποιία Οινοποιία Θράκης για τα προϊόντα της στην οικονομική έκθεση αποτελεσμάτων του 2023, «λόγω της πρωτοφανούς ακρίβειας σε είδη πρώτης ανάγκης που σαρώνει τη χώρα» από τις αρχές του περασμένου έτους. Ως λόγος κινδύνου αναφέρεται η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος του καταναλωτή, «που στράφηκε κυρίως σε προϊόντα πρώτης ανάγκης και μείωσε τις αγορές ειδών με ελαστική ζήτηση». Κατά τη χρήση 2023 η εταιρεία αναγκάστηκε να αναθεωρήσει τα κοστολογικά στοιχεία της, σύμφωνα και με την κοινή πρακτική του συνόλου του επιχειρηματικού κόσμου, όπως αναφέρεται, «θεωρώντας ότι επέρχεται πιο σταθερή τιμαριθμική περίοδος» και με αφορμή την αισιοδοξία που επέφερε η αυξημένη ζήτηση των προϊόντων της στις αρχές της χρονιάς σε Ελλάδα και εξωτερικό, παρά την παρατεταμένη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

Τελικά, η εταιρεία προχώρησε κι εκείνη σε αναπροσαρμογές τιμών των προϊόντων της μέσα στο 2023. Οι πωλήσεις της επηρεάστηκαν σημαντικά από την επανενεργοποίηση νόμου στο Ιράκ, που απαγορεύει την παραγωγή, διακίνηση και χρήση αλκοόλ στην επικράτειά του, με εξαίρεση το βόρειο Ιράκ. Ο καθαρός κύκλος εργασιών της ξεπέρασε τα 22,09 εκατ. ευρώ το 2023, με αύξηση 3,62%, σε σχέση με τα 21,32 εκατ. ευρώ του 2022. Το κόστος πωλήσεων μειώθηκε κατά 0,32%, από 16,7 εκατ. ευρώ, σε 16,64 εκατ. ευρώ. Το μεικτό αποτέλεσμα αυξήθηκε κατά 17,83%, στα 5,45 εκατ. ευρώ, έναντι 4,62 εκατ. ευρώ το 2022. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων του 2023 αυξήθηκαν κατά 70,3%, από 1,68 εκατ. ευρώ, σε 2,85 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 74,86%, στα 2,74 εκατ. ευρώ, έναντι 1,57 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν το 2023 σε 2,06 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 70,55%, σε σχέση με τα 1,21 εκατ. ευρώ του 2022.

Αύξηση ιδίων κεφαλαίων, μείωση δανεισμού
Χάρη στην οικονομική χρήση 2023, τα ίδια κεφάλαια της Ποτοποιίας Οινοποιίας Θράκης αυξήθηκαν στα 9,92 εκατ. ευρώ, σε αύξηση 17,95%, από τα 8,41 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Στη χρήση 2023 μειώθηκε και ο συνολικός δανεισμός της εταιρείας, κατά πλειονότητα μακροπρόθεσμος. Η μείωση αφορά ποσό €221.622,21 κατ’ απόλυτη τιμή και σε ποσοστό 36,27%, από €611.111,11 σε €389.488,90. Σημειώνεται ότι η Ποτοποιία Οινοποιία Θράκης ΑΒΕΕ έχει υπαχθεί σε εν εξελίξει έλεγχο ορκωτών ελεγκτών – λογιστών έως και την περσινή χρήση. Η σχετική έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί σύντομα, μετά τη δημοσίευση των οικονομικών κατάστασεων, δίχως όμως ουσιώδη φορολογική και οικονομική επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter