Αντίθετοι με το ενδεχόμενο λειτουργίας των καταστημάτων τους τις Κυριακές είναι οι έμποροι της Θεσσαλονίκης, ενώ δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από την αγοραστική κίνηση κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων, ζητώντας την έναρξή τους αμέσως μετά τα Θεοφάνεια, σύμφωνα με έρευνες μεταξύ των μελών του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Αιτίες μείωσης των πωλήσεών τους θεωρούν την οικονομική κρίση (30%), τα πολυκαταστήματα και το κυκλοφοριακό, την απουσία πάρκινγκ, την παρουσία της δημοτικής αστυνομίας (25%), τη λειτουργία κινέζικων και λαϊκών αγορών (17%) και την περιορισμένη διάρκεια των εκπτώσεων (3%).

Αντίθετοι με το ενδεχόμενο λειτουργίας των καταστημάτων τους τις Κυριακές είναι οι έμποροι της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι, παράλληλα, δεν είναι ικανοποιημένοι από την αγοραστική κίνηση κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων και ζητούν την έναρξή τους αμέσως μετά τα Θεοφάνεια. Αυτά προκύπτουν από διαφορετικές έρευνες που διεξήγαγε ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) επί συνολικού δείγματος 200 εμπορικών επιχειρήσεων του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Αναφορικά με την κατάσταση της αγοράς κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων, το 54% των εμπόρων του δείγματος δήλωσαν “μη ικανοποιημένοι”, κατά το 44% «είδαν» τον τζίρο τους να παραμένει στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και κατά 30% να πέφτει, ενώ μόλις κατά 23% δήλωσαν ότι ενισχύθηκαν οι πωλήσεις τους. Ως προς την αιτιότητα της μείωσης των πωλήσεών τους, στην πρώτη θέση κατατάσσουν την οικονομική κρίση (30%) και ακολουθούν η δράση των πολυκαταστημάτων και το κυκλοφοριακό, η απουσία πάρκινγκ και η παρουσία της δημοτικής αστυνομίας (25%), η λειτουργία κινέζικων και λαϊκών αγορών (17%) καθώς και περιορισμένη διάρκεια των εκπτώσεων (3%).

Μεγαλύτερη, όμως, είναι η δυσαρέσκεια των εμπόρων για την κατάσταση της αγοραστικής κίνησης μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και της έναρξης των εκπτώσεων, καθώς σε ποσοστό 68% δηλώνουν μη ικανοποιημένοι, ενώ περίπου αντίστοιχα εκτιμούν την κατάσταση της κίνησης τον Φεβρουάριο, αφού κατά το 60% δηλώνουν όχι ευχαριστημένοι. Πάντως, εκ μέρους του ΕΣΘ δηλώνεται ότι, δεδομένου ενός 24% των μελών του, που παρουσίασαν ανάπτυξη τζίρου του στις εκπτώσεις, και ενός 46%, που οι πωλήσεις τους κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, η αγορά γενικά πρέπει να θεωρείται ότι κινήθηκε με θετικό πρόσημο.

Με βάση τις προαναφερόμενες διαπιστώσεις, μείζονα σημασία αποκτά η απαίτηση -όπως προκύπτει από τη δεύτερη έρευνα του ΕΣΘ- για μετάθεση του χρόνου έναρξης και λήξης των εκπτώσεων. Έτσι, βάσει των ευρημάτων της έρευνας, το 55,1% των ερωτηθέντων πρότειναν ως πλέον ενδεδειγμένη περίοδο έναρξης των εκπτώσεων το διάστημα αμέσως μετά τα Φώτα, με το 46% να ζητά η διάρκειά τους να είναι 30 ημέρες. Ως δεύτερη δυνατότητα προβάλλει, με ποσοστό 35%, το διάστημα που θα ξεκινά 15 ημέρες μετά τα Φώτα, με διάρκεια 45 ημερών (προτίμηση 39,5%). Για τις θερινές εκπτώσεις, εξάλλου, καλύτερη ημερομηνία έναρξης υπεδείχθη η 15η Ιουλίου και βέλτιστη διάρκεια οι 30 ημέρες.

Αντίθετοι εμφανίζονται περίπου 8 στους 10 εμπόρους με τις προτάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης περί λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για 4 Κυριακές το χρόνο. Το 76% αντιτίθεται ακόμη και για τη λειτουργία τους τις Κυριακές της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης κάθε Σεπτέμβριο, ενώ το ποσοστό εκτινάσσεται στο 94% όταν πρόκειται για περισσότερες Κυριακές τον χρόνο.