Στις «καθυστερήσεις θα κριθεί» η συμφωνία μεταξύ των οικογενειών Σκλαβενίτης και Καρακίτσου για τις μετοχές της πατρινής αλυσίδας Κρόνος και τη μεταβίβαση του συνόλου τους στην ΕΥΣ, ώστε εν συνεχεία η εταιρεία να πωληθεί στη Bazaar, όπως έχει συμφωνηθεί. Κατά πληροφορίες, λόγω της δικαστικής διένεξης μεταξύ ΕΥΣ και οικογένειας Καρακίτσου, η υπόθεση καθυστερεί, ώστε η σχετική συμφωνία δεν θα κλείσει πριν τα τέλη του Ιανουαρίου ή τις αρχές του Φεβρουαρίου.

Στην υπόθεση εμπλέκεται και τραπεζικό ίδρυμα που διαχειρίζεται τις υποχρεώσεις της πρώην Μαρινόπουλος. Υπενθυμίζουμε ότι η Κρόνος είχε πουληθεί από την οικογένεια Καρακίτσου στον πάλαι ποτέ ισχυρό όμιλο της αγοράς, δίχως η συμφωνία να εκτελεστεί στο σύνολό της μέχρι την κατάρρευση και την πώλησή του στη Σκλαβενίτης. Η τελευταία, έχοντας λάβει εξαρχής την απόφαση να μην εντάξει στο δίκτυό της τα καταστήματα της Κρόνος, προέβη σε διαγωνιστική διαδικασία για την πώλησή τους. Σχετικά, όπως ήδη γνωρίζουν οι αναγνώστες του το σελφ σέρβις, η ΕΥΣ έχει υπογράψει σχετικό προσύμφωνο με τη Bazaar.

Η εμπλοκή που υπήρξε, όμως, σε ό,τι αφορά τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της Κρόνος στην ΕΥΣ, μπλόκαρε το deal πώλησης της πατρινής αλυσίδας. Θα ολοκληρωθεί, όπως αναφέρουν πληροφορίες, σε διάστημα περίπου ενός μηνός από τη λήξη της διένεξη μεταξύ ΕΥΣ και οικογένειας Καρακίτσου. Σημειώνεται ότι για την υπογραφή της συμφωνίας με τη Bazaar θα προηγηθεί η έγκρισή της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Τα σχέδια της Bazaar για την Πάτρα
Στο μεταξύ, η Bazaar φέρεται ότι έχει ήδη επεξεργαστεί τη στρατηγική της στην αγορά της Πάτρας. Σημειώνουμε ότι η είσοδος της εταιρείας στην αχαϊκή αγορά θα προσθέσει στα οικονομικά μεγέθη της τζίρο της τάξης των 25 εκατ. ευρώ, ενώ το δίκτυό της θα διευρυνθεί κατά 16 καταστήματα. Έτσι, ο ετήσιος τζίρος της θα διαμορφωθεί στο επίπεδο των 200 εκατ. ευρώ και άνω και ο αριθμός των καταστημάτων της θα φτάσει τα 166. Η πρώτη κίνηση την εταιρείας στην Πάτρα είναι να επενδύσει περί τα 2 εκατ. ευρώ στην προσαρμογή από άποψη εικόνας και λογικής οργάνωσης των καταστημάτων Κρόνος κατά το πρότυπο λειτουργίας των σούπερ μάρκετ Bazaar. Παράλληλα, έχει αποφασίσει η τροφοδοσία τους να γίνεται από τις υποδομές της Bazaar στην Αθήνα. Όπως μάθαμε, η διοίκηση της εταιρείας κρίνει οικονομικά ασύμφορο να οργανώσει κέντρο logistics στην Πάτρα παρά το γεγονός ότι στα ακίνητα που μέλλει να περιέλθουν στα χέρια της στην αχαϊκή πρωτεύουσα περιλαμβάνονται και οι ανάλογες εγκαταστάσεις. Πρόκειται για μια αποθήκη, η οποία αξιολογήθηκε ως περιορισμένης έκτασης για το σχετικό εγχείρημα. Σε ό,τι αφορά την περαιτέρω επέκταση της Bazaar στην περιοχή ή, αλλιώς, τη δημιουργία ενός δικτύου καταστημάτων στον οδικό άξονα Αθήνας-Πατρών, φαίνεται πως, τουλάχιστον επί του παρόντος, δεν εξετάζεται. Αρχικά η Bazaar θα επιδιώξει τη μέγιστη δυνατή απόδοση των 16 καταστημάτων της Κρόνος και εν ευθέτω χρόνο θα εξετάσει τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση νέων επενδύσεων προς αυτή την κατεύθυνση. Η διοίκηση της Bazaar εκτιμά ότι θα απαιτηθεί τουλάχιστον ένας χρόνος μέχρις ότου το δίκτυο της Πάτρας φθάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Στο μεταξύ, εξετάζει το ενδεχόμενο να μετατρέψει ένα από τα καταστήματα της πατρινής αλυσίδας σε cash & carry, ώστε η Bazaar να ανοιχτεί και στην οργανωμένη χονδρική πώληση στην τοπική αγορά.