Μετά την 3028 πράξη του Δήμου Αθηναίων και την εισήγηση για σχέδιο νόμου σχετικά με τη διαγραφή των προστίμων, το Σωματείο Περιπτερούχων - Καπνοπωλών Αθήνας «Η Ενότητα» προτείνει την αναμονή της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης και τη μη καταβολή του 40% του προστίμου που ζητείται από το Δήμο.

Μετά την 3028 πράξη του Δήμου Αθηναίων και την εισήγηση για σχέδιο νόμου σχετικά με τη διαγραφή των προστίμων, το Σωματείο Περιπτερούχων – Καπνοπωλών Αθήνας «Η Ενότητα» προτείνει την αναμονή της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης και τη μη καταβολή του 40% του προστίμου που ζητείται από το Δήμο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων με την 3028 πράξη του είχε εγκρίνει τη διόρθωση της 1333/01 ΠΔΣ ως προς την τοποθέτηση δύο ψυγείων αντί ενός εντός ρολών -στα περίπτερα που βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο και έχουν τις προδιαγραφές της 2908/98 ΠΔΣ- και παράλληλα είχε αποδεχθεί την πρόταση της αντιδημάρχου κ. Ευαγγελίας Βελέντζα, η οποία ενέκρινε, κατ’ εξαίρεση, για το 2001 να πληρώσουν για ρολά και για δύο ψυγεία όλα τα περίπτερα ανεξαρτήτως της θέσης τους, της παλαιότητάς τους ή του αν είναι σχολάζοντα. Όσον αφορά τα πρόστιμα, οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα προσφυγής στις φορολογικές επιτροπές, ενώ παράλληλα είχαν εξουσιοδοτηθεί ο αντιδήμαρχος κ. Π. Παπαϊωάννου και ο νομικός σύμβουλος κ. Χ. Δημητρόπουλος να εισηγηθούν σχέδιο νόμου σχετικά με τη διαγραφή ολόκληρου του προστίμου και να προχωρήσουν επίσης στην εξασφάλιση νομοθετικής ρύθμισης που να διαγράφει τα πρόστιμα όλων των περιπτώσεων.

Τα πρόστιμα και η θέση της «Ενότητας»

Για το θέμα της διαγραφής των προστίμων ο πρόεδρος του Σωματείου Περιπτερούχων – Καπνοπωλών Αθήνας «Η Ενότητα» κ. Νίκος Παλιογιάννης δήλωσε: «Από το Δήμο Αθηναίων έγινε η σχετική εισήγηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών για διαγραφή των προστίμων, ενώ παράλληλα κατατέθηκε και από την πλευρά μας μία αντίστοιχη εισήγηση. Μέχρι στιγμής έχουμε μία προφορική δέσμευση από το Υπουργείο ότι θα δουν θετικά το πρόβλημα αυτό και στην περίπτωση που θα γίνει διαγραφή, θα διαγραφεί το 70% του ολικού ποσού του προστίμου. Έτσι απομένει ένα 30%, το οποίο, αν πληρωθεί εφάπαξ στο Δήμο Αθηναίων, θα παραχωρηθεί μία επιπλέον έκπτωση της τάξης του 10%, με αποτέλεσμα να παραμείνει το 20% του προστίμου, με το οποίο και θα επιβαρυνθεί ο κάθε περιπτερούχος.

Ο Δήμος Αθηναίων, μετά την προσφυγή που κάναμε για αίτηση συμβιβασμού, έστειλε στους συναδέλφους «ταμειακές προσκλήσεις», με τις οποίες ζητά την καταβολή του 40% του προστίμου. Αν όμως αυτό το ποσό καταβληθεί στο Δήμο, τότε δεν θα επιστραφεί και δεν θα συμπεριληφθεί στη διαγραφή. Για το λόγο αυτό προτείνουμε στους συναδέλφους να μην πληρώσουν το 40% του προστίμου που ζητείται από το Δήμο Αθηναίων, αλλά να περιμένουν τη διαγραφή του με νομοθετική ρύθμιση. Αν η ρύθμιση δεν γίνει το αργότερο μέσα στους επόμενους τρεις μήνες, ρισκάρουμε την πληρωμή του με επιβάρυνση της τάξης του 1,5% επί του 40% για κάθε μήνα. Αξίζει λοιπόν τον κόπο να περιμένουμε τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος έστω και ρισκάροντας, στη χειρότερη περίπτωση, αυτή την προσαύξηση του 1,5%. Ανάλογα με τις εξελίξεις θα καθορίσουμε την περαιτέρω στάση μας».

Κατάθεση υπομνήματος στο Δήμο

 «Συγχρόνως, ύστερα από συνάντηση που πραγματοποιήσαμε με την αντιδήμαρχο Αθηναίων κ. Βελέντζα, υπήρξε μία σχετική δέσμευση ότι και για το 2002 θα επιτραπεί η ύπαρξη δύο ψυγείων 1 τ.μ. σε όλα τα περίπτερα του Δήμου. Η «Ενότητα» επίσης θα καταθέσει υπόμνημα ενάντια στην άνιση μεταχείριση των περιπτερούχων από το Δήμο, η οποία έχει ως αποτέλεσμα στα νέου τύπου περίπτερα –που έχουν χαρακτηρισθεί παράνομα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας– να δίνονται άδειες για έκθεση εμπορευμάτων έως 7,5 τ.μ. και στα παλαιού τύπου μόνο έως 3,75 τ.μ. Με το υπόμνημα αυτό ζητάμε από το Δήμο Αθηναίων για φέτος την άδεια κατάληψης 7,5 τ.μ. –όπου είναι δυνατόν– και για τα περίπτερα παλαιού τύπου, καθώς και την έναρξη συζήτησης από μηδενική βάση για αντικατάσταση των περιπτέρων μόνο δια νόμου».