Η ανάκτηση του χαμένου κοινού της Αφοί Βερόπουλοι αποτελεί το κύριο μέλημα του νέου μετόχου της, της Metro, η οποία ήδη καταρτίζει τα πλάνα της, ώστε να πραγματοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σχέδιο ενσωμάτωσης της εξαγορασθείσας εταιρείας. Κατά τη διοίκηση της Metro «η διαδικασία για να φέρεις πίσω τον καταναλωτή είναι επίπονη και απαιτεί λεπτούς και καλά μελετημένους χειρισμούς».

Όπως δηλώνεται στο σελφ σέρβις, μια από τις βασικότερες κινήσεις που θα γίνουν σχετίζεται με τις πρόσφορες της Metro, οι οποίες, μόλις υπογραφεί το σύμφωνο εξαγοράς της εταιρείας ολοκληρώνοντας και τυπικά τη συμφωνία, θα είναι κοινές και για τα δύο δίκτυα. Έτσι, μέσα από κάθε τηλεοπτικό μήνυμα να καθίσταται ξεκάθαρο στον καταναλωτή ότι Metro και Αφοί Βερόπουλοι είναι κατά μια έννοια ενιαίο δίκτυο.

Σύμφωνα με τη Metro, αυτό που θα αναστρέψει την πτωτική πορεία της Αφοί Βερόπουλοι, εκτός από τις κοινές πρόσφορες και την κοινή διαφήμιση, θα είναι η άμεση κάλυψη όλων των ελλείψεων που παρουσιάζουν σήμερα τα καταστήματα της εξαγορασθείσας, η καλύτερη οργάνωσή τους, η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων ανά σημείο πώλησης και το επιδιωκόμενο μήνυμα προς τον καταναλωτή ότι το κατάστημα στο οποίο προσκαλείται να επιστρέψει δεν θα αντιμετωπίσει ξανά ζητήματα τροφοδοσίας. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την πρόσληψη προσωπικού στις μονάδες της Αφοί Βερόπουλοι, τονίζεται ότι θα είναι μια διαδικασία προοδευτική, η οποία θα εντείνεται παράλληλα με την τόνωση των πωλήσεων.

Λειτουργίες με γνώμονα τις δομές της Metro
Πώς, όμως, θα μεθοδευθεί η διαδικασία συγχώνευσης των δύο εταιρειών; Όπως διευκρινίζεται από τη Metro, η συγχώνευση αφορά μόνο στο δίκτυο, αφού από άποψη οργάνωσης το δυναμικό της Αφοί Βερόπουλοι θα ενταχθεί στο σύστημα της Metro. «Το περιβάλλον οργάνωσης της μιας εταιρείας είναι εντελώς διαφορετικό από της άλλης. Τα όποια ζητήματα προκύψουν θα μας απασχολήσουν όμως μόνο το πρώτο διάστημα, διότι πολύ γρήγορα το δυναμικό της Αφοί Βερόπουλοι θα λειτουργεί με τις δομές της μητρικής εταιρείας» τονίζεται χαρακτηριστικά. «Δεν συγχωνεύουμε οργανώσεις, αλλά δίκτυα. Το μόνο που θα συνεχίσει να λειτουργεί ως χωριστή οντότητα θα είναι το λογιστήριο της Αφοί Βερόπουλοι, έως την απορρόφησή της από τη μητρική».

Η διαδικασία απορρόφησης τοποθετείται εντός του 2017, καθότι επί του παρόντος οι προτεραιότητες της εταιρείας είναι άλλες. Όπως εξηγείται, «η συγχώνευση είναι ένα καθαρά νομικό ζήτημα. Σε αυτή τη φάση μας απασχολεί το πώς θα αναδιαρθρώσουμε το δίκτυο της Αφοί Βερόπουλοι, πώς θα καταστεί κερδοφόρο και πώς θα μετονομαστούν όλα τα καταστήματά της σε My Market». Σχετικά με τις υπογραφές που πρέπει να μπουν, ώστε να ολοκληρωθεί τυπικά το deal, σημειώνουμε ότι εκκρεμεί ακόμη η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία μπορεί μεν να έχει γνωστοποιηθεί, αλλά η έναρξη της ισχύος της έπεται της καθαρογραφής της. Μόλις γνωστοποιηθεί επισήμως στα δύο ενδιαφερόμενα μέρη η απόφαση, η Metro θα συνάψει όλες τις αναγκαίες συμβάσεις δανειοδότησης και αναδιάρθρωσης δανείων με τις τράπεζες και εν συνεχεία θα υπογράψει τη συμφωνία εξαγοράς της Αφοί Βερόπουλοι από το βασικό της μέτοχο, κ. Νίκο Βερόπουλο.