Την επαναλειτουργία του Παρατηρητηρίου Τιμών αγαθών καθημερινής ανάγκης δρομολογεί το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, στοχεύοντας στην πλήρη αναβάθμιση του, τόσο από τεχνικής όσο και από ουσιαστικής άποψης. Κύρια επιδίωξη της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή είναι να οργανώσει ένα νέο και πλήρως εκσυγχρονισμένο σύστημα παρακολούθησης της εξέλιξης των τιμών, το οποίο θα αποτυπώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια την πορεία τιμολόγησης των βασικών προϊόντων από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τις κεντρικές αγορές.

O γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Δημήτρης Αυλωνίτης, αναφερόμενος σχετικά, στο πλαίσιο δημόσιας συνέντευξής του στο 8ο CEO Forum του σελφ σέρβις, δήλωσε ότι το νέο σύστημα καταγραφής και ανάλυσης των τιμών θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει σε διάστημα περίπου έξι μηνών, ενώ, όπως σημειώνουν από την πλευρά τους κύκλοι του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που ασχολούνται με το θέμα, βασικός σκοπός τους είναι να οργανωθεί ένα νέο και απόλυτα αναβαθμισμένο σύστημα, το οποίο θα εκμεταλλεύεται πλήρως τις νέες τεχνολογίες ώστε α) να αυξηθεί η συχνότητα των τιμοληψιών που θα γίνονται από την πλευρά του υπουργείου, β) να εντάσσονται στη βάση των δεδομένων του Παρατηρητηρίου Τιμών και τα προϊόντα που τελούν υπό καθεστώς προσφορών, γ) να μειωθεί σημαντικά το διοικητικό βάρος των σούπερ μάρκετ, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη διαδικασία συλλογής και αποστολής των τιμολογιακών στοιχείων τους όλες οι αλυσίδες και δ) να συμμετέχει ενεργά στο project και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε για τα νωπά προϊόντα να υπάρχει πανελλαδική κάλυψη.

Διαδικασίες αποκατάστασης
Πρέπει να σημειώσουμε ότι, όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου, σήμερα το πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Τιμών δεν λειτουργεί λόγω τεχνικών προβλημάτων. Την αποκατάστασή του έχει αναλάβει η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου, από την οποία η πολιτική του ηγεσία αναμένει σύντομα τις εκτιμήσεις αναφορικά με το χρόνο επαναλειτουργίας του. Πάντως, όπως εκτιμάται, η διάρκεια του σχετικού διαστήματος δεν θα είναι μακρά. Στο μεταξύ, τιμολήπτες του υπουργείου εξακολουθούν σε καθημερινή βάση να λαμβάνουν τιμές επιτόπου, σε επιλεγμένα σημεία πώλησης, δηλαδή λαϊκές αγορές, σούπερ μάρκετ και κεντρικές αγορές της περιφέρειας Αττικής.

Το πληροφοριακό σύστημα είχε σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να «δέχεται» τιμές με ασύρματες συσκευές (PDA). Στην πορεία, ειδικότερα στις αρχές της δεκαετίας, αποφασίστηκε η αναβάθμισή του, ώστε να τροφοδοτείται με τιμές από τα ίδια τα σούπερ μάρκετ. Αποτέλεσμα αυτού ήταν το Παρατηρητήριο Τιμών να υποστηρίζει τη διάχυση πολύ μεγαλύτερου όγκου πληροφοριών, αλλά και να επιβαρύνεται περισσότερο απ’ ότι μπορούσε να αντέξει. Ειδικότερα, τα σούπερ μάρκετ σε εθελοντική βάση έστελναν τιμές για 1.200 κωδικούς (barcodes) προϊόντων κάθε 5 και 20 εκάστου μήνα. Οι τιμές δεν αφορούσαν τα προϊόντα οπωροπωλείου, ψάρια και κρέας, αλλά μόνο τυποποιημένα αγαθά, καταχωρούνταν από τιμολήπτες και η συλλογή τους κάλυπτε μόνο την περιφέρεια Αττικής.

Όπως αναφέρουν στο σελφ σέρβις παράγοντες του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, οι αδυναμίες του συστήματος αυτού ήταν οι ακόλουθες: α) Στην όλη διαδικασία συγκέντρωσης και αποστολής τιμολογιακών δεδομένων συμμετείχαν μόνο τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. β) Το δείγμα των προϊόντων ήταν «στατικό», καθώς δεν λαμβάνονταν υπόψιν τα προϊόντα που διατίθεντο σε προσφορά. Και γ) οι τιμοληψίες για τα προϊόντα οπωροπωλείου, τα ψάρια και το κρέας αφορούσαν μόνο την περιφέρεια Αττικής.