Μεγαλωμένοι σε περιβάλλον συνεχών αλλαγών, τεχνολογικών και κοινωνικών εξελίξεων οι Millennials κι οι ανήκοντες στη Generation Z αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τα κίνητρα των επιχειρήσεων και παραμένουν απαισιόδοξοι ως προς την οικονομική και κοινωνική πρόοδο, σύμφωνα με την έρευνα Millennial Survey 2019 της Deloitte.

Σύμφωνα με την έρευνα, τόσο οι Millennials (γεννημένοι μεταξύ 1980 και 1994) όσο και οι συνθέτοντες τη Generation Z (γεννημένοι μετά το 1995) είναι εξίσου φιλόδοξοι με τις προηγούμενες γενιές. Κατά πλειονότητα οι εκπρόσωποί τους έχουν προτεραιότητα τον πλούτο και τον υψηλό μισθό, αλλά δεν τους συγκινούν τα «παραδοσιακά» έθη, όπως η δημιουργία οικογένειας. Απεναντίας, προηγούνται στη σκέψη τους τα ταξίδια ανά τον κόσμο (57%), έναντι των σχεδίων για την απόκτηση ιδιόκτητου σπιτιού (49%) ή απογόνων (39%). Ταυτόχρονα, η επιθυμία τους να «κάνουν τη διαφορά» είναι εμφανής, τόσο από τις προσωπικές τους ανησυχίες (κλιματική κρίση και περιβάλλον είναι δύο από τα σημαντικότερα ζητήματα που τους απασχολούν) όσο και από τους παράγοντες που εξετάζουν κατά την επιλογή καταναλωτικών προϊόντων, υπηρεσιών, αλλά και εργοδοτών. Πάντως, οι προβλέψεις τους για την οικονομική κατάσταση μειώθηκε στα χαμηλότερα της τελευταίας εξαετίας σύμφωνα με την έρευνα, καθώς μόλις κατά το 26% αναμένουν βελτίωση το επόμενο έτος (45% πέρυσι), ενώ κατά πλειονότητα δηλώνουν ανήσυχοι για την ανισότητα των εισοδημάτων και την ανεργία.

Επίσης, εκφράζουν αρνητική άποψη για πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες. Κατά το 73% πιστεύουν πως οι πολιτικοί ηγέτες δεν έχουν θετική επίδραση στον κόσμο και κατά τα 2/3 πως το ίδιο συμβαίνει με τους θρησκευτικούς ηγέτες. Ας σημειωθεί ότι κατά το 45% οι Millennials δεν έχουν καμία απολύτως εμπιστοσύνη στους μεν και τους δε ως πηγές αξιόπιστης πληροφόρησης. Αλλά και η εμπιστοσύνη στα ΜΜΕ, τόσο των Millennials όσο και των μελών της Generation Z, είναι χαμηλή. Κατά το 43% πιστεύουν ότι τα παραδοσιακά μέσα επηρεάζουν αρνητικά τον κόσμο και κατά το 27% εκφράζοντα απορριπτικά για τα ΜΜΕ. Αντίθετα, με τη χρήση των social media κατά το 71% οι Millennials αισθάνονται από αρκετά έως πολύ καλά. Ωστόσο, κατά το 64% πιστεύουν ότι θα ήταν υγιές να μειώσουν την ενασχόλησή τους με αυτά, ενώ κατά το 41% εύχονται να μπορέσουν να διακόψουν εντελώς τη χρήση τους. Εξάλλου, ανησυχούν κατά το 79% ότι θα πέσουν θύμα ηλεκτρονικής απάτης και κατά το 78% για τους τρόπους χρήσης των προσωπικών τους δεδομένων εκ μέρους των οργανισμών. Γι’ αυτό, μάλιστα, κατά το 25% έχουν τερματίσει κάποια συναλλακτική σχέση με τέτοιους οργανισμούς.

Ακόμα χαμηλότερα η εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις
Όσο για τις απόψεις των Millennials σχετικά με τις επιχειρήσεις, συνεχίζουν να επιδεινώνονται. Μόλις κατά το 55% πιστεύουν ότι έχουν θετική επίδραση στην κοινωνία (61% το 2018). Οι επιχειρήσεις πρέπει να εργαστούν σκληρά για να βελτιώσουν τις σχετικές αντιλήψεις, επισημαίνουν οι ερευνητές της Deloitte, εφόσον οι Millennials ως καταναλωτές προτιμούν όσους υποστηρίζουν έμπρακτα κάποιες αξίες. Ειδικότερα, κατά το 42% έχουν αρχίσει ή εμβαθύνει τις σχέσεις τους με κάποιες επιχειρήσεις, επειδή πιστεύουν ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τους έχουν θετική επίδραση στην κοινωνία ή το περιβάλλον. Αντίθετα, κατά το 37% έχουν διακόψει τέτοιου είδους σχέσεις, επειδή πιστεύουν ακριβώς το αντίθετο.

Αναφορικά με την επίδραση της τεχνολογίας στο εργατικό δυναμικό, κατά το 49% οι Millennials πιστεύουν ότι η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών θα αυξήσει τις θέσεις εργασίας, ενώ κατά το 46% ότι η μεταβαλλόμενη φύση της εργασίας θα δημιουργήσει δυσκολίες στην εύρεση ή την αλλαγή θέσης εργασίας. Πάντως, στη μεγάλη τους πλειονότητα (70%) θεωρούν ότι οι δεξιότητές τους λιγότερο ή περισσότερο δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εποχής της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης. Τέλος, οι Millennials θεωρούν ότι η επιχείρηση έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για την κατάρτιση του προσωπικού της, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις εξελισσόμενες προκλήσεις, σε αντίθεση με τα μέλη της Generation Z (κατά κανόνα μαθητές, φοιτητές ή πρόσφατα απόφοιτοι), που εντοπίζουν το κέντρο βάρους της ευθύνης στην ακαδημαϊκή κοινότητα.