Η επιλογή των φορτηγών αυτοκινήτων είναι θέμα μείζονος σημασίας για την ικανοποιητική διεκπεραίωση των διαδικασιών logistics μιας επιχείρησης. Ως εκ τούτου, τα κριτήρια επιλογής των οχημάτων πρέπει να έχουν καθοριστεί έτσι ώστε η τελική επιλογή να είναι βέβαιο πως θα καλύψει με τον καλύτερο τρόπο τις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησης.

Η επιλογή των φορτηγών αυτοκινήτων είναι θέμα μείζονος σημασίας για την ικανοποιητική διεκπεραίωση των διαδικασιών logistics μιας επιχείρησης. Ως εκ τούτου, τα κριτήρια επιλογής των οχημάτων πρέπει να έχουν καθοριστεί έτσι ώστε η τελική επιλογή να είναι βέβαιο πως θα καλύψει με τον καλύτερο τρόπο τις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησης.

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΟΡΦΑΝΟΥ (*)

Τα επαγγελματικά αυτοκίνητα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη. Οι παραλλαγές τους είναι πάρα πολλές και έτσι υπάρχει η δυνατότητα να κατασκευασθεί για τον καθένα το βέλτιστο αυτοκίνητο.

Τα κύρια μέρη που αποτελούν το φορτηγό αυτοκίνητο, και τα οποία συνήθως κατασκευάζονται από διαφορετικούς κατασκευαστές, είναι:

  • Το πλαίσιο, το οποίο αποτελεί τον φορέα στήριξης της γραμμής ισχύος (κινητήρας, κιβώτιο ταχυτήτων, διαφορικό), του θαλάμου οδήγησης και της υπερκατασκευής (καρότσας).
  • Η υπερκατασκευή, στην οποία φορτώνονται τα προς μεταφορά εμπορεύματα.
  • Το ψυκτικό μηχάνημα, το οποίο ψύχει εσωτερικά την υπερκατασκευή και τα μεταφερόμενα εμπορεύματα.

Προσδιορισμός αναγκών, το πρώτο και σημαντικότερο βήμα

Πριν ξεκινήσουμε την επιλογή οχήματος με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχουμε προσδιορίσει τις μεταφορικές μας ανάγκες, τα μέσα διακίνησης που χρησιμοποιούμε, τα μηχανήματα και τους μηχανισμούς για τη φορτοεκφόρτωση και το επίπεδο εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.

Οι μεταφορές των εμπορευμάτων χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

  • Τη διανομή
  • Τη μεταφορά “μικρών αποστάσεων” (sort distance).
  • Τη μεταφορά “μεγάλων αποστάσεων” (long distance).

Κριτήρια επιλογής πλαισίου

Αυτοκίνητα διανομών

Ξεκινώντας από την καμπίνα οδήγησης θα προτείνουμε να είναι χαμηλά το επίπεδο της καμπίνας, για εύκολη και γρήγορη επιβίβαση και αποβίβαση. Να υπάρχει κλιματισμός ώστε να μην επηρεάζεται αρνητικά η απόδοση του οδηγού από τις κλιματολογικές συνθήκες, μεγάλοι καθρέπτες και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι (τουλάχιστον του συνοδηγού) και κάθισμα αέρος.

Η απαιτούμενη ιπποδύναμη υπολογίζεται σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες των διαδρομών που θα ακολουθούμε (ανωφέρειες ή κατωφέρειες, εκκινήσεις/ ώρα κλπ.)

Έχοντας σαν γνώμονα ότι απαιτούνται περίπου 13-14 ίπποι ανά τόνο μικτού βάρους, μπορούμε να κάνουμε μία πρώτη εκτίμηση. Ένα απλό κιβώτιο ταχυτήτων με 6 – 8 ταχύτητες θα βοηθήσει τους νεότερους και άπειρους οδηγούς.

Η απαίτηση για συντήρηση θα πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο. Συστήματα όπως η αυτόματη λίπανση, η ένδειξη της κατάστασης των υλικών τριβής, μειώνουν την ανάγκη για συμμετοχή του οδηγού στη συντήρηση. Τα χιλιόμετρα που μεσολαβούν μεταξύ των συντηρήσεων μπορεί να φθάσουν και τις 40.000.

Το απόβαρο του πλαισίου είναι ιδιαίτερα σημαντικό, μιας και κάθε επιπλέον κιλό μειώνει το ωφέλιμο φορτίο. Αντίθετα, η τεχνική ικανότητα ενός οχήματος μάς ορίζει την ικανότητά του σε υπέρβαρη φόρτωση. Ο κύκλος στροφής του πλαισίου καθορίζει την ευελιξία του οχήματος. Όσο μικρότερο κύκλο στροφής διαθέτει ένα αυτοκίνητο, τόσο αποδοτικότερο είναι στη διανομή εμπορευμάτων.

Η επιλογή συστήματος ανάρτησης με αέρα (εκτός του διευθυντηρίου άξονα) θεωρείται πλέον standard για τα αυτοκίνητα διανομών. Η κατανάλωση καυσίμου σε αυτή την κατηγορία μεταφοράς, λόγω των μικρών αποστάσεων που διανύουμε, δεν έχει μεγάλη βαρύτητα. Μπορεί όμως να αξιολογηθεί, αφού παρέχεται από τους κατασκευαστές σε gr/HpHr.

Αυτοκίνητα μεταφοράς εμπορευμάτων σε μικρές αποστάσεις

Καμπίνα οδήγησης με μέσο επίπεδο ύψους για καλύτερη ορατότητα. Κλιματισμό για αύξηση της απόδοσης του οδηγού, μεγάλους καθρέπτες και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους (τουλάχιστον του συνοδηγού). Κάθισμα αέρος. Κρεβάτια κατά προτίμηση αναδιπλούμενα. Η απαιτούμενη ιπποδύναμη υπολογίζεται σε 12-13 ίππους ανά τόνο μικτού βάρους. Κιβώτιο ταχυτήτων με 8-12 ταχύτητες θα βοηθήσει τους έμπειρους οδηγούς να βελτιώσουν τόσο την κατανάλωση όσο και τη μέση ωριαία ταχύτητα.

Η απαίτηση για συντήρηση θα πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο. Συστήματα όπως η αυτόματη λίπανση, η ένδειξη της κατάστασης των υλικών τριβής, μειώνουν την ανάγκη για συμμετοχή του οδηγού στη συντήρηση. Η μέγιστο των χιλιόμετρων που μεσολαβούν μεταξύ των συντηρήσεων μπορεί να φθάσει και τις 60.000.

Το απόβαρο του πλαισίου είναι ιδιαίτερα σημαντικό, μιας και κάθε επιπλέον κιλό μειώνει το ωφέλιμο φορτίο του. Αντίθετα, η τεχνική ικανότητα ενός οχήματος μάς ορίζει την ικανότητά του σε υπέρβαρη φόρτωση. Η επιλογή συστήματος ανάρτησης με αέρα (εκτός του διευθυντηρίου άξονα) θεωρείται πλέον standard.

Η κατανάλωση καυσίμου σε αυτή την κατηγορία μεταφοράς λόγω των αποστάσεων που διανύουμε έχει μεγαλύτερη βαρύτητα. Μπορεί όμως να αξιολογηθεί, αφού παρέχεται από τους κατασκευαστές σε gr/HpHr. Επίσης, σημαντικό είναι να αξιολογηθεί και η κατανάλωση ελαίου κινητήρα σε gr/lt καυσίμου.

Αυτοκίνητα μεταφοράς εμπορευμάτων σε μεγάλες αποστάσεις

Καμπίνα οδήγησης σε υψηλό επίπεδο για άριστη ορατότητα. Κλιματισμός για αύξηση της απόδοσης του οδηγού, μεγάλοι καθρέπτες και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι (τουλάχιστον του συνοδηγού). Κάθισμα αέρος, κρεβάτια, ψυγείο και κάθε δυνατή άνεση. Η απαιτούμενη ιπποδύναμη υπολογίζεται σε 10-12 ίππους ανά τόνο μικτού βάρους. Κιβώτιο ταχυτήτων με 12-16 ταχύτητες θα βοηθήσει τους έμπειρους οδηγούς να βελτιώσουν τόσο την κατανάλωση όσο και τη μέση ωριαία ταχύτητα. Η απαίτηση για συντήρηση θα πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο. Ένας υπολογιστής ταξιδιού θα βοηθήσει στον σωστό προγραμματισμό των εργασιών συντήρησης. Τα χιλιόμετρα που μεσολαβούν μεταξύ των συντηρήσεων μπορεί να φθάσουν και τις 100.000.

Το απόβαρο του πλαισίου είναι ιδιαίτερα σημαντικό, μιας και κάθε επιπλέον κιλό μειώνει το ωφέλιμο φορτίο του. Αντίθετα, η τεχνική ικανότητα ενός οχήματος μάς ορίζει την ικανότητά του σε υπέρβαρη φόρτωση. Η επιλογή συστήματος ανάρτησης με αέρα (εκτός του διευθυντηρίου άξονα) θεωρείται πλέον standard.

Η κατανάλωση καυσίμου σε αυτή την κατηγορία μεταφοράς λόγω των αποστάσεων που διανύουμε έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα. Μπορεί όμως να αξιολογηθεί, αφού παρέχεται από τους κατασκευαστές σε gr/HpHr. Επίσης, σημαντικό είναι να αξιολογηθεί και η κατανάλωση ελαίου κινητήρα σε gr/lt καυσίμου.

Χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμου περίπου 1000 Lt.

Κριτήρια επιλογής υπερκατασκευής

Για τη μεταφορά εμπορευμάτων με παλέτες το εσωτερικό πλάτος θα πρέπει να κυμαίνεται από 2,44 m έως 2,50m, για τις περιπτώσεις που η φόρτωση γίνεται με ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα και με μεγάλη ταχύτητα. Οι πλευρές των θαλάμων θα πρέπει να προστατεύονται ιδιαίτερα από χτυπήματα που προκαλούνται κατά τη φόρτωση ή την εκφόρτωση. Το σύστημα πρόσδεσης θα εξασφαλίσει την ακεραιότητα των εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά.

Το δάπεδο του θαλάμου θα πρέπει να ικανοποιεί τόσο τις προδιαγραφές υγιεινής όσο και τις προδιαγραφές αντοχής. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας θα καθορίσει τη μονωτική ικανότητα του θαλάμου. Ο εσωτερικός φωτισμός θα εξασφαλίσει παραγωγική και ασφαλή εργασία και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο εξωτερικός φωτισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του ΚΟΚ. Η ύπαρξη πλαϊνής πόρτας φορτοεκφόρτωσης θα βοηθήσει ιδιαίτερα τις διανομές. Η δυνατότητα ασφάλισης όλων των θυρών είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις μεταφορές μικρών και μεγάλων αποστάσεων. Η απόσταση του δαπέδου φόρτωσης από το έδαφος θα πρέπει να κυμαίνεται από 1 μέτρο για αυτοκίνητα διανομών, έως 1,35 για τα αυτοκίνητα μεγάλων αποστάσεων.

Κριτήρια επιλογής ψυκτικών μηχανημάτων

Η απαιτούμενη ψυκτική ισχύς υπολογίζεται σύμφωνα με τις διαστάσεις της υπερκατασκευής, το συντελεστή θερμοπερατότητας και τη συχνότητα ανοίγματος των θυρών. Για το λόγο αυτό τα αυτοκίνητα διανομής απαιτούν αναλογικά ισχυρότερα ψυκτικά.

Η μεγάλη παροχή και η υψηλή ταχύτητα κίνησης του ψυχρού αέρα μας εξασφαλίζουν την ομοιόμορφη ψύξη του φορτίου μας. Για αυτοκίνητα διανομής η στάθμη θορύβου και η ηλεκτρική κίνηση των ψυκτικών έχουν ιδιαίτερη σημασία, όπως επίσης η χρήση ψυκτικών μέσων φιλικών προς το περιβάλλον.

Σημαντικά κριτήρια επιλογής οχήματος είναι οι απαιτήσεις σε συντήρηση, η κατανάλωση καυσίμου και λιπαντικών, η εναλλαγή νωπού αέρα, ιδιαίτερα για τα αυτοκίνητα μεγάλων αποστάσεων και η καταγραφή της θερμοκρασίας, ώστε να είναι δυνατή η εκτύπωσή της κατά την παράδοση.

Το βάρος και η αξία μεταπώλησης του ψυκτικού μηχανήματος αποτελούν επίσης κριτήρια επιλογής.

Κριτήρια επιλογής υδραυλικών πλατφόρμων εκφόρτωσης

Ανάλογα με τις ανάγκες μας, θα επιλέξουμε ανάμεσα στους βασικούς τύπους, την κλασική και τη συρόμενη. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το απόβαρο της πλατφόρμας, το οποίο έχει άμεση σχέση με το υλικό κατασκευής της (σίδηρος ή αλουμίνιο).

Η ανυψωτική ικανότητα (στο κέντρο της) και οι διαστάσεις της πλατφόρμας, η τάση λειτουργίας και η ύπαρξη χειριστηρίων και ποδόπληκτρων σύμφωνων με τους κανόνες ασφαλείας και τέλος τα αναδιπλούμενα πτερύγια για τη συγκράτηση των παλετών και των καροτσιών, είναι τα βασικά κριτήρια επιλογής.

(*)Ο κος Δημήτρης Ορφανός είναι υπεύθυνος αποθηκών του ομίλου ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ