Τις τελευταίες διορθώσεις και προσαρμογές στο πενταετές πλάνο ανάπτυξης της κοινής τους εταιρείας υλοποιούν η Μασούτης και ο Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Καταναλωτών Κρήτης «SYNKA Σούπερ Μάρκετ», ώστε από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους  η εν λόγω εταιρεία να είναι σε θέση να δραστηριοποιηθεί με όλες τις δυνατές κοινές συνέργειες.
Ηδη προχωρά και ολοκληρώνεται κάθε αναγκαία προσαρμογή σε επιχειρησιακό, λογιστικό και μηχανογραφικό σύστημα, προκειμένου από το νέο έτος το κοινό σχήμα να μπορεί να διαχειρίζεται ως ανεξάρτητη οντότητα τη λειτουργία του.

Στο μεταξύ, έως το τέλος του έτους, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, ο Συνεταιρισμός Καταναλωτών Κρήτης θα αρχίσει να εντάσσεται σταδιακά και στις ετήσιες συμφωνίες που έχει κάνει η Μασούτης με τις προμηθεύτριες εταιρείες, οπότε θα φανούν και τα πρώτα ουσιαστικά αποτελέσματα των συνεργειών που αναπτύσσουν οι δύο αλυσίδες, σε ό,τι αφορά το δίκτυο του SYNKA στην Κρήτη. Παράλληλα, εξετάζονται οι από κοινού εμπορικές ενέργειες, οι οποίες θα είναι εστιασμένες κάθε φορά είτε σε συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων είτε σε ομάδες εποχικών προϊόντων (π.χ. σε περιόδους εορτών, σε τριήμερα, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς κ.ά.). Μένει να φανεί, αν οι εμπορικές αυτές συμπράξεις θα υποστηρίζονται ανάλογα και διαφημιστικά.

Υπενθυμίζεται ότι η κοινή εταιρεία των δύο αλυσίδων είναι το αποτέλεσμα της απόσχισης του κλάδου χονδρικής και λιανικής πώλησης του σούπερ μάρκετ ΣΥΝ.ΚΑ Κρήτης, με εισφορά του κατά 100% στη νέα θυγατρική «ΣΥΝ.ΚΑ. Κρήτης Υπεραγορές ΑΕ». Στο μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας η Μασούτης εισήλθε με ποσοστό 50%, ενώ ο υπόλοιπο 50% μένει υπό τον έλεγχο του SYNKA, ο οποίος διατηρεί και το μάνατζμεντ.

Ενισχύεται ο SYNKA στην Κρήτη
Στελέχη του SYNKA εξηγούν ότι, ανεξαρτήτως της πορείας βάσει των συμφωνηθέντων μεταξύ του Συνεταιρισμού Καταναλωτών Κρήτης και της Μασούτης, το δίκτυο του συνεταιρισμού θα εξακολουθήσει να επιτελεί το ρόλο του στην αγορά της Κρήτης. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμά του αποβλέπει στην ταχύτερη δυνατή επέκταση του δικτύου του, στην περαιτέρω αναβάθμιση των δομών του, στην τόνωση του ανταγωνιστικού του προφίλ και σε κάθε περίπτωση στην ενίσχυση των καθαρών του αποτελεσμάτων. Στη βάση αυτή ο συνεταιρισμός ήδη ξεκίνησε τις διαδικασίες για την ίδρυση δύο νέων σούπερ μάρκετ, δείχνοντας ότι η επέκταση δικτύου είναι πρώτης προτεραιότητας μέλημά του. Παράλληλα, θα εμείνει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σέρβις στους πελάτες του, όπως και στον περαιτέρω εμπλουτισμό των συλλογών του κρητικών προϊόντων, τα οποία έχουν υψηλή και αυξανόμενη ζήτηση από τους ξένους και τους Έλληνες τουρίστες.

Σημειώνουμε ότι ο συνεταιρισμός ετοιμάζεται να επενδύσει στην επέκταση των κεντρικών αποθηκών του –οι πληροφορίες μας λένε ότι σύντομα αναμένονται επισήμως οι σχετικές ανακοινώσεις–, ενώ στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η επέκτασή του στις ηλεκτρονικές πωλήσεις.

Όπως προκύπτει από τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό του SYNKA, η χρήση του 2021 έκλεισε γι’ αυτόν με κύκλο εργασιών 190,922 εκατ. ευρώ έναντι 186,215 εκατ. ευρώ το 2020. Φέτος, σύμφωνα με τη διοίκησή του, λόγω της πλήρους αποκατάστασης των λειτουργιών της τουριστικής αγοράς και της έλευσης μεγάλου πλήθους τουριστών, ο συνεταιρισμός αναμένεται να εμφανίσει περαιτέρω αύξηση εσόδων. Όσο για τα καθαρά προ φόρων κέρδη του SYNKA, το 2021 ανήλθαν στα 0,826 εκατ. ευρώ έναντι 0,492 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν.