Σε ήρεμα νερά «πλέει» τώρα η Βήτα Πι, αφού υπό την ΕΛΓΕΚΑ εξασφάλισε την απαιτούμενη εμπιστοσύνη της αγοράς, αποστασιοποιούμενη από τα βάρη της Ατλάντικ. Η εταιρεία, υποστηρίζοντας ένα δίκτυο franchise με 400 εταιρείες λιανικής δυναμικού 596 καταστημάτων, εκτιμά ότι φέτος θα κλείσει με κύκλο εργασιών 120-125 εκατ. ευρώ. Στο μεταξύ, ολοκληρώνεται η οργάνωση του υποκαταστήματός της στην Αθήνα, που επρόκειτο να λειτουργήσει στα τέλη Σεπτεμβρίου υπό τη Διακίνηση, θυγατρική της ΕΛΓΕΚΑ.

Όπως δηλώνει στο «σελφ σέρβις» ο κ. Γιάννης Πηλίδης, διευθύνων σύμβουλος της Βήτα Πι, η συμφωνία εξαγοράς της εταιρείας από την ΕΛΓΕΚΑ δεν έσωσε απλώς την επιχείρηση, αλλά και έναν μεγάλο αριθμό εμπόρων στη Βόρειο Ελλάδα και την Κρήτη. Και αυτό διότι η Βήτα Πι ανέλαβε και τελικά κάλυψε υπόλοιπα της Ατλάντικ έναντι τρίτων, διατηρώντας έτσι πολλές εταιρείες στη ζωή.

Επί της ουσίας η κάλυψη των ανωτέρω υποχρεώσεων συμψηφίσθηκε με τη μεταφορά μέρους της αποθήκης της Ατλάντικ στη Βήτα Πι, ενώ πρέπει να τονιστεί ότι πέρα από αυτά τα συγκεκριμένα ανοίγματα, το deal για την πώληση της θυγατρικής της Ατλάντικ στην ΕΛΓΕΚΑ απέφερε στην εισηγμένη 14,8 εκατ. ευρώ, με τα οποία κάλυψε άλλες υποχρεώσεις της – έναντι προμηθευτών, ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και του δημοσίου.

Σε ό,τι αφορά την πορεία που θα έχει στο εξής η Βήτα Πι, ο κ. Πηλίδης δήλωσε αισιόδοξος ότι η εταιρεία, διαθέτοντας την απαιτούμενη φερεγγυότητα έναντι της αγοράς, έχει πλέον όλες τις δυνατότητες να προωθήσει ανεμπόδιστη τα σχέδια της ανάπτυξής της, εμμένοντας στη στρατηγική καθιέρωσης του σήματος «Άριστα», μέσω των συμβάσεων δικαιόχρησης.

Ο κ. Πηλίδης προσθέτει ότι σήμερα από τις 400 επιχειρήσεις-μέλη του δικτύου της εταιρείας περί τις 60 με 70 διατήρησαν τις επωνυμίες τους, ενώ οι υπόλοιπες έχουν επιλέξει να δραστηριοποιούνται υπό το σήμα «Άριστα». Διευκρινίζει, επίσης, ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας σε ό,τι αφορά το franchise είναι ότι οι συμβάσεις της είναι μονοετείς. Το γεγονός αυτό, σημειώνει, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε franchisee να αξιολογεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τη σύμβασή του με τη Βήτα Πι και να αποφασίζει, αν επιθυμεί την ανανέωσή της ή όχι. «Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος οι franchisee», τονίζει με έμφαση, «σπάνια τέθηκε ζήτημα μη ανανέωσης».

Ενδυνάμωση σε Κεντρική-Νότια Ελλάδα
Στους στρατηγικούς της στόχους της Βήτα Πι περιλαμβάνεται, επίσης, η ενδυνάμωση της παρουσίας του δικτύου «Άριστα» στην κεντρική και τη νότια Ελλάδα, όπου, λόγω των όσων προηγήθηκαν με την Ατλάντικ, «χάθηκαν» περί τα 80 σημεία πώλησης. Πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες επέλεξαν να διακόψουν τη συνεργασία τους με τη θυγατρική της Ατλάντικ. Σημειώνεται ότι την προσπάθεια της Βήτα Πι να ενισχύσει την παρουσία της σε περιοχές πέραν της βορείου Ελλάδος, όπου είναι ισχυρή, θα στηρίξει καθοριστικά η λειτουργία του υποκαταστήματός της στην Αθήνα.

Πάντως, ο κ. Πηλίδης αναφερόμενος στο διάστημα που προηγήθηκε των διαπραγματεύσεων και της συμφωνίας πώλησης της Βήτα Πι στην ΕΛΓΕΚΑ, δήλωσε στο «σελφ σέρβις» ότι στη συντριπτική πλειονότητά τους οι προμηθευτές στήριξαν την εταιρεία, τιμολογώντας προϊόντα τους αν και γνώριζαν τα προβλήματα που υπήρχαν και το αδιέξοδο στο οποίο επρόκειτο να περιέλθει ο πελάτης τους. Η στήριξη αυτή, όμως, έδωσε τη δυνατότητα στη Βήτα Πι να παραμείνει στην αγορά και τελικά να περάσει υπό τον έλεγχο της ΕΛΚΕΓΑ, που πλέον κατέχει το 99,92% των μετοχών της (το υπόλοιπο 0,08% των μετοχών ανήκει σε κάποιο παλαιό μέτοχο, φυσικό πρόσωπο).