Η Polyplast LTD εφαρμόζει ένα σύνολο ενεργειών και πρακτικών για ένα πράσινο μέλλον. Διαθέτει την πιστοποίηση “Ok Compost Industrial”, η οποία εγγυάται τη βιοαποικοδομήσιμη φύση προϊόντων της σε βιομηχανική μονάδα κομποστοποίησης.

Με τη συλλογή και ανακύκλωση υλικών, επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων μέσω επανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης.

Επιπλέον, η Polyplast LTD έχει προβεί σε σημαντική επένδυση με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων net metering υψηλών προδιαγραφών. Αυτή η επένδυση συμβάλλει δραστικά στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της εταιρείας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter