Η Polyplast LTD εκσυγχρονίζει τον εξοπλισμό και τον στόλο της. Πρόσφατα, η εταιρεία επιδιώκοντας την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της πανελλαδικά, εμπλούτισε τον στόλο της με ένα επιπλέον φορτηγό ΙΧΕ, αυξάνοντας τον αριθμό των εταιρικών οχημάτων της. Παράλληλα, προέβη στην αγορά ρολοκοπτικού μηχανήματος υψηλής ακρίβειας για την παραγωγή λεπτομερών τύπων φιλμ. Υπενθυμίζεται ότι από το 2006 η PolyplastLTD λειτουργεί σε ιδιόκτητες κτηριακές εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 4.200τμ στη βιομηχανική περιοχή (βιομηχανικό πάρκο) Αυλώνας.