Ο Έλληνας καταναλωτής σήμερα είναι πελάτης πολλών, ταυτόχρονα, καταστημάτων τροφίμων, τα οποία επισκέπτεται με αυξημένη συχνότητα. Κύριο κανάλι για τις αγορές του είναι το σούπερ μάρκετ, λόγω της εξοικονόμησης χρόνου και χρημάτων, ποικιλίας προϊόντων και εξυπηρέτησης που του προσφέρει, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια πανελλήνια έρευνα πελατών σούπερ μάρκετ του ΙΕΛΚΑ, στην οποία ερευνάται η εξέλιξη της «πολυκαναλικής» αγοραστικής συμπεριφοράς των Ελλήνων.

H έρευνα δείχνει, λοιπόν, ότι ο Έλληνας καταναλωτής ενδιαφέρεται μεν ιδιαίτερα για τις προσφορές και τις εκπτώσεις των σούπερ μάρκετ, αλλά επισκέπτεται σε σημαντικό βαθμό, ταυτόχρονα, και διάφορα άλλα καταστήματα τροφίμων. Ειδικότερα, εβδομαδιαίως επισκέπτεται το σούπερ μάρκετ τουλάχιστον τρεις φορές. Κατά πλειονότητα, μάλιστα, οι καταναλωτές επισκέπτονται δύο ή περισσότερες επωνυμίες καταστημάτων αλυσίδων για τα ψώνια τους, πράγμα που σχετίζεται αφενός με τον ανταγωνισμό των αλυσίδων στις προσφορές και αφετέρου με την ελάττωση της αξίας των αγορών τους ανά επίσκεψη συγκριτικά με το παρελθόν, εκτιμούν οι ερευνητές. Δεύτερο σε συχνότητα επισκέψεων είδος καταστήματος τροφίμων είναι το αρτοποιείο, στο οποίο κατά το 43% το κοινό απευθύνεται τουλάχιστον πέντε φορές την εβδομάδα. Άλλωστε, ο φούρνος εξακολουθεί να κυριαρχεί στη διανομή του ψωμιού, ενώ μετεξελίσσεται ως προς τη διάθεση μεγάλης ποικιλίας προϊόντων. Τρίτη σε συχνότητα επισκέψεων είναι η λαϊκή αγορά, στην οποία κατά το 78% οι καταναλωτές απευθύνονται μια φορά την εβδομάδα για την κάλυψη των νοικοκυριών τους σε φρέσκα οπωροκηπευτικά, όπου το μερίδιο διανομής της λαϊκής υπερτερεί των άλλων καναλιών διανομής. Επίσης μία φορά την εβδομάδα κατά πλειονότητα οι καταναλωτές επισκέπτονται το εξειδικευμένο κρεοπωλείο, το ιχθυοπωλείο και το οπωροπωλείο –το πρώτο κατά το 77%, ενώ το ιχθυοπωλείο και το μανάβικο κατά το 65%. Στην έρευνα διαπιστώνεται ότι άρνηση επίσκεψης για ψώνια στο σούπερ μάρκετ υπάρχει μόνο εκ μέρους ενός 1% του πληθυσμού. Τα προαναφερόμενα ευρήματα πιστοποιούν την «πολυκαναλικότητα» της αγοραστικής συμπεριφοράς του καταναλωτή και τη μεγάλη σημασία γι’ αυτόν των υπηρεσιών του εξειδικευμένου πωλητή τροφίμων.

Θετική η αξιολόγηση στα σούπερ μάρκετ
Κατά την έρευνα ο μέσος καταναλωτής αγοράζει αθροιστικά 14-16 φορές εβδομαδιαίως τρόφιμα από τα προαναφερόμενα είδη καταστημάτων. Η κατανομή των επισκέψεών του σε αυτά είναι ιδιαίτερα κατακερματισμένη. Το σούπερ μάρκετ διεκδικεί το 21% των επισκέψεων, το αρτοποιείο το 23%, η λαϊκή αγορά το 10% και το εξειδικευμένο κατάστημα (κρεοπωλείο, ιχθυοπωλείο, οπωροπωλείο) το 10%. Ασφαλώς η αυξημένη συχνότητα επισκέψεων σ’ ένα είδος καταστήματος επ’ ουδενί λόγω είναι ανάλογη της αξίας αγορών απ’ αυτό –π.χ. ο συχνότερα επισκέψιμος φούρνος εισπράττει κατά κανόνα τα λιγότερα. Πάντως, κατά κανόνα το μεγαλύτερο αξιακά καλάθι ανά επίσκεψη γεμίζει στο σούπερ μάρκετ. Ειδικότερα η έρευνα έδειξε ότι περίπου το 53% της συνολικής δαπάνης του μέσου νοικοκυριού γίνεται στο σούπερ μάρκετ. Όπως συμπεραίνουν οι μελετητές, τούτο ανακλά αυξημένη αποδοτικότητα για λογαριασμό αφενός του καταναλωτή, ο οποίος αξιοποιεί έτσι πιο αποδοτικά το χρόνο και τα χρήματα του, και αφετέρου της επιχείρησης, η οποία μπορεί έτσι να προσφέρει καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών. Ως προς το τελευταίο η έρευνα, πράγματι, δείχνει ότι οι Έλληνες καταναλωτές αξιολογούν κατά το 80% θετικά τις αγοραστικές εμπειρίες τους στα σούπερ μάρκετ. Σχετικά, ο τομέας της ασφάλειας των αγορών υπερτερεί στις αξιολογήσεις τους και ακολουθούν η άνεση των αγορών, η ποικιλία και η εξυπηρέτηση. Ως προς τη σχέση ποιότητας/τιμής, που είναι το κύριο κριτήριο του αγοραστή στη διαδικασία λήψης απόφασης, αναφορικά με το υπό επιλογή κατάστημα για τα ψώνια του, επίσης κατά το 82% το κοινό αξιολογεί θετικά τα σούπερ μάρκετ.