Η μαρξιστική κριτική της Πολιτικής Οικονομίας του Καπιταλισμού διαφέρει από τη Νεοκλασική Οικονομική ως προς τα επιστημονικά ερωτήματα που θέτει προς διερεύνηση, τις υποθέσεις, τη μέθοδο ανάλυσης και τα συμπεράσματα.

Την επικαιρότητα της μαρξιστικής προσέγγισης επιβεβαιώνει το αίτημα της εποχής μας για κοινωνική αλλαγή, καθώς η νεοκλασική οικονομική δεν έχει δώσει λύσεις στα προβλήματα που επισωρεύει ο καπιταλισμός -ανεργία, φτώχεια, ανισότητα, υφέσεις, καταστροφή του περιβάλλοντος- ενώ τα αιτήματα του σοσιαλισμού για κοινωνική δικαιοσύνη, δημοκρατική συμμετοχή και ελευθερία εξακολουθούν να αποτελούν γενικά κοινωνικά αιτήματα.

Ο συλλογικός αυτός τόμος περιέχει κείμενα, γραμμένα τόσο από τους κλασικούς του μαρξισμού (K. Marx, V. I. Lenin, N. Bukharin) όσο και από νεότερους μαρξιστές συγγραφείς. Η επιλογή τους αποσκοπεί στην κάλυψη της βασικής θεματολογίας της μαρξιστικής πολιτικής, που σχετίζεται με την αξία, το κέρδος και τις τιμές, την καπιταλιστική ανάπτυξη και την τεχνολογική μεταβολή, τις εργασιακές σχέσεις, τις οικονομικές κρίσεις, τον πληθωρισμό, τον μονοπωλιακό καπιταλισμό, τον ρόλο τους κράτους, το διεθνές εμπόριο, την άνιση διεθνή ανάπτυξη και την οικονομική ολοκλήρωση.

Το βιβλίο φέρνει τον αναγνώστη σε επαφή με τον πλούσιο προβληματισμό που αναπτύχθηκε και συνεχίζει να αναπτύσσεται, στο πλαίσιο της μαρξιστικής θεωρίας, σχετικά με τα σύγχρονα φαινόμενα του καπιταλισμού. Τέλος, καλύπτει μερικές από τις ελλείψεις που υπάρχουν σε συγκεκριμένα θέματα στην ελληνική βιβλιογραφία, καθώς περιλαμβάνει μεταφράσεις σημαντικών κειμένων της διεθνούς μαρξιστικής βιβλιογραφίας, αλλά και κείμενα Ελλήνων επιστημόνων και ακαδημαϊκών.

Η επιμελήτρια του βιβλίου, Ανδριάνα Βλάχου, είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

INFO: Επιμέλεια: Ανδριάνα Βλάχου, Εκδόσεις: Κριτική, Σειρά: Επιστημονική Βιβλιοθήκη, Σελίδες: 1.024, ISBN: 978-960-218-658-9.