H ιδιαίτερα έντονη αντιπαράθεση των τελευταίων χρόνων επί θεμάτων που αφορούσαν τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας μεταξύ των τριών βασικών εξουσιών του πολιτεύματος, της νομοθετικής, της εκτελεστικής και της δικαστικής, έφερε στο προσκήνιο την αξία του σεβασμού της στην πράξη, ως εχέγγυο δημοκρατίας, ειδικότερα σε περιόδους όπου είναι υπό διερεύνηση ζητήματα τα οποία σχετίζονται και με την αξιοπιστία των θεσμών.

Όμως, παράλληλα με τη σπουδαιότητα της διάκρισης των εξουσιών, οφείλουμε να επισημάνουμε και την αξία της ανεξαρτησίας κάθε μιας εξουσίας από συμφέροντα ξένα προς τον στόχο της. Σε αυτό το σημείο το Σύνταγμα της χώρας είναι σαφές: Κοινός στόχος των τριών βασικών εξουσιών είναι η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.

Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, η ανάγκη υποστήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, λόγω της βαρύτητάς της ως βασικού πυλώνα της οικονομίας, λειτουργεί ως βολικό άλλοθι για τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων εκ μέρους της νομοθετικής, της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας.

Στη χώρα μας, αυτή η λογική οδήγησε στις περισσότερες των περιπτώσεων σε τραγικά αποτελέσματα, τόσο για την κοινωνία όσο και για την οικονομία. Είναι γνωστό πως η εφαρμογή των υφεσιακών πολιτικών έγινε με τις ευλογίες των βασικών εκφραστών και των τριών εξουσιών και, φυσικά, της επονομαζόμενης τέταρτης εξουσίας, των ΜΜΕ.

Παράλληλα, η αναζήτηση τρόπων επαναφοράς της οικονομίας σε πορεία ανάπτυξης, με τη δημιουργία ενός θεσμικού περιβάλλοντος που θα εγγυάται τη μονιμότητα της κατάργησης «ενοχλητικών» κοινωνικών κατακτήσεων του παρελθόντος, δημιούργησε ευνοϊκό υπόβαθρο για την a priori αποθέωση των επιχειρηματιών -και κυρίως των επενδυτών-, που θα έπρεπε να προχωρούν απρόσκοπτα στην υλοποίηση των σχεδίων τους.

Στην πράξη, έγινε προσπάθεια να περάσει έντεχνα σε πρώτο πλάνο η ανάγκη ανάπτυξης των οικονομικών δεικτών μέσω της υποστήριξης ιδιωτικών πρωτοβουλιών, με θετικά αποτελέσματα για τους ισολογισμούς των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το αν θα είχαν θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των πολιτών και θα δημιουργούσαν όρους βιώσιμης ανάκαμψης της οικονομίας.

Δεν είναι τυχαίο πως αντί να αναβαθμίζεται ο ρόλος των θεσμικών επαγγελματικών φορέων, ώστε να μεταφέρονται στην κεντρική πολιτική σκηνή τεκμηριωμένα και αντικειμενικά τα σχετικά με κλάδους της οικονομίας αιτήματα και προτάσεις, νομιμοποιείται όλο και περισσότερο η άμεση επικοινωνία επιχειρηματιών με την νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία. Ας αναλογιστούν οι επιχειρηματίες πόσο συμβατή είναι αυτή η πρακτική με την απαίτηση για ισότιμη αντιμετώπιση εντός κάθε κλάδου, αφού υπονομεύεται ουσιαστικά ο λεγόμενος «υγιής ανταγωνισμός».

Την ίδια στιγμή, θεωρείται σχεδόν αυτονόητη πλέον η ανάληψη θέσεων εξουσίας από επιχειρηματίες ή από άτομα άμεσα σχετιζόμενα με την επιχειρηματική κοινότητα, στο όνομα της καλής γνώσης του συναφούς με τη θέση τους αντικειμένου. Το σχετικό προσόν μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο, μόνο εφόσον διασφαλιστεί η αμεροληψία έναντι παλιών -ή και όχι τόσο παλιών- άμεσων συνεργατών.

Με λίγα λόγια, αυτό που θα έπρεπε να απασχολεί πολιτικούς, επιχειρηματίες, αλλά και κάθε πολίτη, είναι η ορθή λειτουργία των θεσμών και η διασφάλιση της ανεξαρτησίας τους από κάθε είδους ιδιωτικά συμφέροντα, ώστε η ανάπτυξη της χώρας να πραγματοποιείται με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση του πολιτισμού της, σε όλα τα πεδία της δραστηριότητας των πολιτών.

Η συζήτηση θα έπρεπε να ξεκινά από τον κεντρικό στόχο της οικονομικής πολιτικής κάθε κυβέρνησης, σε ό,τι αφορά την ευημερία του συνόλου και να συνεχίζεται με επίκεντρο την ορθή λειτουργία των θεσμών, ως εγγύηση για την προώθηση του δημοσίου συμφέροντος.