Η εταιρεία Plias ΑΒΕΕ ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας με την εταιρεία Κ. Ε. Καλαμαράκης-Κάλας ΑΒΕΕ για την πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει στην εταιρεία Olympus Foods (91% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου). Το τίμημα της πώλησης του συνόλου των μετοχών ανέρχεται σε 7 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, “η κίνηση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής επικέντρωσης της Plias στους κύριους τομείς δραστηριοποίησής της και, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, αναμένεται να επηρεάσει θετικά τόσο τα Αποτελέσματα, όσο και τα Ιδια Κεφάλαια του ομίλου. Η πώληση της Olympus Foods σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του πλάνου αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων του oμίλου Plias, που υλοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια και επικεντρώθηκε σε:

  • Αναδιάρθρωση των εμπορικών δραστηριοτήτων: με διακοπή της διάθεσης προϊόντων τρίτων, που δεν παρουσίαζαν κερδοφορία και ανάθεση της διανομής προϊόντων ξηρού φορτίου σε μια εταιρεία-ηγέτη στον κλάδο των διανομών στην Ελλάδα, την εταιρεία ΕΛΓΕΚΑ. Ειδικότερα, η συνεργασία με μια καταξιωμένη εταιρεία διανομών, όπως είναι η ΕΛΓΕΚΑ, δημιουργεί σημαντικές συνέργιες, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της θέσης των προϊόντων της Plias στα κανάλια διανομής.
  • Εστίαση στον κύριο τομέα δραστηριοποίησης του ομίλου, που είναι η παραγωγή στερεών και υγρών σαπουνιών και προϊόντων προσωπικής περιποίησης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται τόσο η πώληση του 100% της θυγατρικής της εταιρείας Τσακίρης ΑΒΕΕ, η εκποίηση μη παραγωγικών παγίων, η πώληση συμμετοχής στην εταιρεία Αίολος, η διακοπή της λειτουργίας των εταιρειών διανομής Plias Εμπορική και Plias Hungary, όσο και η τελευταία πώληση της Olympus Foods”.

Υπενθυμίζεται ότι το πλάνο αναδιοργάνωσης του oμίλου περιελάμβανε και την οικονομική εξυγίανση. Προς την κατεύθυνση αυτή έχει ήδη υλοποιηθεί η αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της Plias, που συνέβαλε στη σημαντική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, ενώ η διοίκηση της εταιρείας μελετά και πρόκειται να προτείνει στην επερχόμενη γενική συνέλευση περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση της κεφαλαιακής της θέσης.

Αναφερόμενος στην πώληση, ο διευθύνων σύμβουλος της Plias, κ. Αδαμάντιος Λέντσιος, τόνισε: «Με την πώληση της Olympus Foods ολοκληρώνεται ένας πολύ σημαντικός κύκλος για την Plias, που μας οδήγησε σε αλλαγή του οράματός μας και της στρατηγικής μας κατεύθυνσης. Ο όμιλος δεν θα δραστηριοποιείται πλέον στον τομέα των τροφίμων και θα εστιάσει αποκλειστικά τις δραστηριότητές του στον τομέα των καλλυντικών και των σαπουνιών, συνεχίζοντας την παράδοση 130 χρόνων της εταιρείας Π. Δ. Παπουτσανης.

Οι προσπάθειές μας από εδώ και στο εξής εστιάζουν στη ενίσχυση της θέση μας και την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στον τομέα της παραγωγής προϊόντων private label και facon για λογαριασμό μεγάλων πολυεθνικών και ευρωπαϊκών εταιρειών, καθώς και αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, στοχεύουμε στην περαιτέρω ενίσχυση των branded προϊόντων μας Aromatics, Natura και Karavaki, που απευθύνονται στη λιανική αγορά, αλλά και της σειράς Olivia, που καλύπτει το δίκτυο της επιλεκτικής και της τουριστικής αγοράς. Τέλος, σημαντικό μέρος του επιχειρηματικού μας σχεδιασμού εστιάζει και στην περαιτέρω ενίσχυση της θυγατρικής μας GAGEO, που αποτελεί ηγέτιδα εταιρεία στην ξενοδοχειακή αγορά».