Σε κρατικό επίπεδο, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ελέγχει τα θέματα τιμών, και ο ΕΦΕΤ ελέγχει τα θέματα ασφάλειας. Για τα θέματα των τιμών, άλλοι συντάκτες του greekretail.gr είναι πιο ειδικοί να μιλήσουν. Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι πως η ακρίβεια δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ με τη δημιουργία αναχωμάτων.

Για το θέμα της ασφάλειας υπάρχουν οι σχετικοί Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί (πχ οι ΕΚ 178/2002 και ΕΚ 852/2004), βάσει των οποίων ορίζονται οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις των εταιρειών, σε ό,τι αφορά στην παραγωγή ασφαλών τροφίμων. Οι εν λόγω Κανονισμοί έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο από 1/1/2006. Κι όμως, δύο χρόνια μετά, παρόλο που ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 852/2004 υποχρεώνει όλες τις εταιρείες να εφαρμόζουν το σύστημα διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων που ονομάζεται ΗΑCCΡ, δεν γνωρίζουμε πόσες εταιρείες το εφαρμόζουν.

Σε κρατικό επίπεδο, τους σχετικούς ελέγχους θα έπρεπε να τους κάνει ο ΕΦΕΤ. Γίνονται όμως; Και όταν γίνονται αυτοί οι έλεγχοι, πού καταλήγουν; Να θυμίσουμε την περίπτωση της ανεύρεσης γυαλιού σε παιδικό γιαούρτι τον Νοέμβριο του 2006, την προέλευση του οποίου δεν μάθαμε ποτέ; Αλλά, μήπως μάθαμε και ποιες διορθωτικές ενέργειες έκανε η εταιρεία παραγωγής του γιαουρτιού για να μην ξανασυμβεί το ίδιο στο μέλλον;

Δυο χρόνια μετά την εφαρμογή του σχετικού Κανονισμού, δεν γνωρίζουμε επίσης, αν το λιανεμπόριο τροφίμων έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να ελέγχονται ως προς μια σειρά κινδύνων τα φρούτα, τα λαχανικά, οι παιδικές τροφές. Τι έχει γίνει, ώστε να μην επαναληφθούν στο μέλλον περιστατικά που έχουν απασχολήσει κατά καιρούς το λιανεμπόριο και έχουν θέσει σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών;

‘Οπως έγραψε και η εφημερίδα Το Βήμα στις 27/1/2008, στη σελ. Α42, υπάρχουν «μαύρες τρύπες στον έλεγχο των τροφίμων». Μια από αυτές είναι η ελλιπής ανάλυση για υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης. Η Ελλάδα ελέγχθηκε από την ΕΕ στις 24/8/2007 επ’ αυτού και βρέθηκε το εξής ανατριχιαστικό: στην ΕΕ αναλύονται περίπου 135 διαφορετικές ενώσεις-υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα φυτικής προέλευσης. Στη χώρα μας; Αναλύουμε από 10 έως 111. Πόσο (μη) ασφαλή είναι τα φρούτα, τα λαχανικά και οι παιδικές τροφές φυτικής προέλευσης στα ελληνικά καταστήματα τροφίμων;

Κι όμως, λύσεις υπάρχουν, όπως η εντατικοποίηση των εργαστηριακών αναλύσεων. Και αν ο ΕΦΕΤ δεν δύναται να ασκεί όλους τους ελέγχους, ας ορίζει με μορφή υπεργολαβίας διαπιστευμένα σε επίπεδο ΕΕ κρατικά εργαστήρια, τα οποία θα είναι σε θέση να κάνουν αξιόπιστες και αμερόληπτες αναλύσεις.

Θυμίζω πως ρητός κανόνας του HACCP είναι η εταιρεία του λιανικού εμπορίου να ελέγχει αν οι προμηθευτές της τηρούν το HACCP. Πόσα σούπερ μάρκετ κάνουν κάτι τέτοιο σήμερα;

Επιμύθιο: μήπως είναι καλύτερα οι εμπλεκόμενες εταιρείες να μειώσουν το περιθώριο κέρδους τους και να αρχίσουν επιτέλους να ελέγχουν τα τρόφιμα ως προς τα φυτοφάρμακα, παρά να υποθάλπουμε ως κοινωνία την πρόκληση καρκινοπαθειών σε ανυποψίαστους πολίτες;