Η βρετανική κυβέρνηση δηλώνει πως η εξοικονόμηση πόρων εκ μέρους των επιχειρήσεων λιανικής μέσω της νέας νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στη μείωση των επιτοκίων συναλλαγών με κάρτες, θα πρέπει να λειτουργήσει επ’ ωφελεία των πελατών.

Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται πως το ποσό της εξοικονόμησης θα πρέπει να μεταφερθεί στους πελάτες, μέσω της μείωσης των τιμών λιανικής. Το συνολικό ποσό που υπολογίζεται πως θα κερδίσουν οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου φθάνει τα 480 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας τον χρόνο και εκτινάσσεται στα 700 εκατομμύρια, εάν υπολογισθεί η εξοικονόμηση για το σύνολο του εμπορίου. Ένα βασικό ερώτημα στο οποίο το υπουργείο Οικονομικών της χώρας καλείται να απαντήσει είναι το πώς θα ελέγχεται ότι οι επιχειρήσεις θα τηρήσουν την απόφαση για μεταφορά του κέρδους στις τιμές. Η απόφαση της Ευρωπαϊκή Ένωσης ορίζει πως οι τράπεζες δεν θα πρέπει να χρεώνουν τις επιχειρήσεις με επιτόκιο πάνω από 0,3% για τις συναλλαγές με πιστωτική κάρτα και 0,2% για χρεωστική. Με την εφαρμογή του σχετικού νόμου στην Αυστραλία το 2003, οι τιμές έπεσαν σημαντικά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπολογίζεται πως, εάν υπάρξει αντίστοιχη ανταπόκριση του εμπορίου και πτώση των τιμών, ο μέσος καταναλωτής θα ωφεληθεί περίπου 36 λίρες Αγγλίας, σε ετήσια βάση.