Τα περίπτερα και τα ψιλικατζίδικα είναι τα μόνα καταστήματα τα οποία σύμφωνα με το νόμο επιτρέπεται να πωλούν τσιγάρα. Οι σχετικές άδειες που έχουν εκδοθεί σε όλους τους δήμους -είναι 3.000- ανήκουν στη Νομαρχία Αθηνών, ενώ παίρνει μεγάλες διαστάσεις το φαινόμενο της παράνομης πώλησής τους από άλλα καταστήματα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στα μικρά σημεία πώλησης.

Τα περίπτερα και τα ψιλικατζίδικα είναι τα μόνα καταστήματα τα οποία σύμφωνα με το νόμο επιτρέπεται να πωλούν τσιγάρα. Οι σχετικές άδειες που έχουν εκδοθεί σε όλους τους δήμους -είναι 3.000- ανήκουν στη Νομαρχία Αθηνών, ενώ παίρνει μεγάλες διαστάσεις το φαινόμενο της παράνομης πώλησής τους από άλλα καταστήματα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στα μικρά σημεία πώλησης.

Οι δικαιούχοι αδειών πώλησης τσιγάρων«Οι άδειες για πώληση τσιγάρων και γενικότερα καπνοβιομηχανικών προϊόντων παραχωρούνται από τη Νομαρχία στους ιδιοκτήτες καταστημάτων ψιλικών. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (άρθρο 15 παρ. 2 Ν.Δ. 1044/71), στους περιπτερούχους δεν δίνεται άδεια πώλησης τσιγάρων ξεχωριστά, αλλά μαζί με την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του περιπτέρου.

Ο αριθμός των χορηγούμενων από τη Νομαρχία αδειών για πώληση τσιγάρων από ιδιώτες καθορίζεται από το Νόμο 1043/80 και ο αριθμός τους υπολογίζεται από τη διαίρεση του πληθυσμού του κάθε δήμου διά του αριθμού 400. Αίτηση για χορήγηση άδειας πώλησης τσιγάρων μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή από τον ιδιοκτήτη καταστήματος ψιλικών, εφόσον βεβαίως πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος», λέει η κ. Σταματία Παπακωνσταντίνου, υπάλληλος του τμήματος περιπτέρων, κυλικείων, σωματείων και αδειών τσιγάρων της Νομαρχίας Αθηνών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις«Βασική προϋπόθεση για τους ιδιοκτήτες καταστημάτων ψιλικών είναι η πώληση μόνο ψιλικών προϊόντων και όχι τροφίμων, δηλαδή γαλακτοκομικών, ξηρών καρπών, άρτου και οινοπνευματωδών. Συγχρόνως μπορούν να πάρουν άδεια από τον αρμόδιο δήμο, με την οποία θα τους επιτρέπεται η πώληση αναψυκτικών, καφέ, παγωτών και μπύρας».

Εκτός από τη σχετική αίτηση, την οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Νομαρχία Αθηνών, για τη λήψη της σχετικής άδειας πώλησης τσιγάρων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

  1. Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., από την οποία προκύπτει η έναρξη λειτουργίας του καταστήματος ψιλικών με τα είδη πώλησης που προσδιορίζονται στο Π.Δ. 412/73.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος την τελευταία πενταετία είναι κάτοικος στο δήμο όπου θα ασκήσει το επάγγελμά του.
  3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.
  4. Άδεια πώλησης ειδών υγειονομικού ενδιαφέροντος από τον αρμόδιο δήμο, στην περίπτωση κατά την οποία θα πωλούνται τα είδη που προβλέπονται από την υγειονομική διάταξη Αιβ/8577/1983 (τυποποιημένα παγωτά, εμφιαλωμένα ή εγκυτιωμένα αναψυκτικά και ποτά, εμφιαλωμένες ή εγκυτιωμένες μπύρες και τυποποιημένος έτοιμος καφές).

«Από τη στιγμή που θα χορηγηθεί η άδεια για πώληση τσιγάρων, αυτή δεν ανακαλείται. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που ο δικαιούχος της παραβεί όσα ορίζονται από το νόμο και γίνει η σχετική καταγγελία.

Για το λόγο αυτό άλλωστε ο δικαιούχος της άδειας υποβάλλει κάθε χρόνο υπεύθυνη δήλωση στον αρμόδιο δήμο και δηλώνει τη «μη αλλαγή των προϋποθέσεων βάσει των οποίων του χορηγήθηκε αυτή η άδεια», τονίζει η κ. Παπακωνσταντίνου.

Παράνομη η πώληση τσιγάρων από άλλα καταστήματα

Και ενώ σύμφωνα με τα παραπάνω μόνο τα περίπτερα και τα καταστήματα ψιλικών (κατόπιν σχετικής άδειας) μπορούν να πωλούν τσιγάρα, μεγάλο πρόβλημα αποτελεί η ολοένα αυξανόμενη και παράνομη πώλησή τους και από άλλα καταστήματα, όπως βενζινάδικα, κάβες, κλπ.

«Στην περίπτωση αυτή τα αστυνομικά τμήματα είναι η αρμόδια αρχή για τις καταγγελίες, ενώ η Νομαρχία δέχεται καταγγελίες μόνο για τις ήδη εκδοθείσες άδειες», συμπληρώνει η ίδια.