Μπορεί να ακούγεται παράδοξο, ίσως και ανέφικτο, αλλά σε περιόδους κρίσιμων καταστάσεων, όπως αυτή που βιώνει δραματικά η οικονομία της χώρας και η αγορά μας, εκείνο που ωθεί στην υπέρβαση των δυσκολιών κάθε επιχειρηματικού οργανισμού είναι το «πνεύμα της αλλαγής» ως νέα κουλτούρα επιχειρηματικής σκέψης και δράσης.

Έτσι κι αλλιώς, με τις ήδη γνωστές μεθόδους, προσεγγίσεις και διαδικασίες δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο στον καθένα να ξεμπλέξει από τα προβλήματά του, αφού λίγο ή περισσότερο αυτό το μπλέξιμο είναι αποτέλεσμα και των δοκιμασμένων -μέχρι τώρα- πρακτικών, της «πεπατημένης» που ακολούθησε.

Η θεμελιακή προϋπόθεση για μια παραγωγική αφομοίωση του «πνεύματος αλλαγής» από τον οποιοδήποτε επιχειρηματικό οργανισμό είναι να γίνεται ουσιαστικά εξωστρεφής, αναπτύσσοντας στο έπακρο την ευαισθησία του να λαμβάνει τα μηνύματα του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δρα και να αξιολογεί συνεχώς και με νέο μάτι τα δεδομένα της αγοράς, ώστε να επανασχεδιάζει με τόλμη το μέλλον.

Για την Kraft Foods, μια δυναμική επιχείρηση τροφίμων στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύεται περίτρανα ότι η στρατηγική εμμονή της στην εξωστρέφεια και στον επαναπροσδιορισμό των πρακτικών και των πλάνων της, ιδιαίτερα τώρα σε εποχή κρίσης, είναι ακριβώς το στοιχείο του χαρακτήρα της που κάνει τη διαφορά.

Λειτουργώντας με διαδικασίες και δομές που ιστορικά χαρακτηρίζουν την εταιρική μας κουλτούρα για την ικανότητα που μας προσφέρει να προσαρμοζόμαστε ευέλικτα στις αλλαγές του περιβάλλοντος, στο σημερινό πλαίσιο, η εξωστρέφεια ωθεί σε διαρκή εγρήγορση όσον αφορά στην παρακολούθηση των ταχύτατων αλλαγών στις συνθήκες της αγοράς και στην άμεση αποτίμησή τους αναφορικά με την τροποποίηση των καταναλωτικών απαιτήσεων, έτσι ώστε να αναπροσαρμόζουμε ανάλογα τους στόχους και τις πρακτικές μας.

Για μια επιχείρηση που διαθέτει αρχές και τα κατάλληλα εργαλεία και διαδικασίες λειτουργίας για να τις υπηρετεί, το αποφασιστικό βήμα είναι να υιοθετήσει στην πράξη μια κουλτούρα εξωστρέφειας, που θα εκφράζεται σε κάθε τομέα της εσωτερικής της δομής. Με άλλα λόγια, ο κάθε χωριστός τομέας της επιχείρησης πρέπει να ενσωματώσει στις λειτουργίες του διαδικασίες, που θα τον κινητοποιούν διαρκώς να ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα του εξωτερικού περιβάλλοντος, χωρίς να περισπάται από την εσωτερική του κατάσταση.

Ή, πολύ περισσότερο, ακόμα κι η επίλυση των εκάστοτε ζητημάτων της εσωτερικής κατάστασης πρέπει να εντάσσεται στον στόχο της μεγιστοποίησης των ικανοτήτων δημιουργικότητας, με την έννοια της καινοτομίας, για την ικανοποίηση των νέων απαιτήσεων του καταναλωτή.

Μελετούμε συνεχώς τα δεδομένα, τις αιτίες τους, τις τάσεις που διαμορφώνονται και αναζητούμε διαρκώς τρόπους να συνδέουμε την πραγματική αξία του προϊόντος που προσφέρουμε στον καταναλωτή, με τις πραγματικές ανάγκες του στη δεδομένη συγκυρία. Αυτή η αέναη προσπάθεια για εξωστρεφή συμπεριφορά απαιτεί αυτοπειθαρχία και γόνιμη σκέψη για την αναζήτηση ευκαιριών, συνεχή σχεδιασμό αντιδράσεων, ευελιξία οργάνωσης και αμεσότητα αποφάσεων, με μια λέξη: προσαρμοστικότητα.

Αυτά, άλλωστε, βρίσκονται στον πυρήνα της εταιρικής μας στρατηγικής, με στόχο να επιτυγχάνουμε στην ικανοποίηση των καταναλωτών, με σεβασμό και συνέπεια στις ανάγκες τους.

Η ίδια η έννοια της εξωστρέφειας επιβάλλει τη συνεχή αναζήτηση. Πρόκειται για τη μοναδική επιλογή όλων σήμερα. Δεν θα σταματήσουμε, λοιπόν, να αναζητούμε νέες επιλογές, νέες ευκαιρίες και εναλλακτικούς τρόπους δράσης!