Τις λύσεις που αναπτύχθηκαν μέσω του ευρωπαϊκού έργου Ploutos παρουσίασε στο 9ο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας ο Νίκος Μαριάνος, ανώτερο στέλεχος διαχείρισης έργων της Gaia Επιχειρείν, η οποία διοργάνωσε και το συνέδριο.

Το τριετές έργο Ploutos, με συνολικό προϋπολογισμό 8,5 εκατ. ευρώ, είναι εστιασμένο στις βιώσιμες αλυσίδες αγροδιατροφικής αξίας και στοχεύει στην εξισορρόπηση της αγροδιατροφικής αλυσίδας αξίας, προκειμένου να ενισχύσει τη βιωσιμότητά της, συνδυάζοντας την τεχνολογική καινοτομία με την καινοτομία σε θέματα συμπεριφοράς και συνεργασίας στην αγροδιατροφική αλυσίδα, μέσω συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων που μπορούν να εφαρμοστούν στον πραγματικό κόσμο. Η Gaia Επιχειρείν είναι συντονιστής της κοινοπραξίας, στην οποία συμμετέχουν συνολικά 33 εταίροι, μεταξύ των οποίων σημαντικοί φορείς του αγροδιατροφικού χώρου, όπως η Barilla, καθώς και συνεταιρισμοί.

Από τα έντεκα πιλοτικά προγράμματα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Ploutos, τα δύο αφορούν στην Ελλάδα (Η ενίσχυση της αλυσίδας αξίας κατεψυγμένων φρούτων που συμπεριλαμβάνει μικρούς παραγωγούς, Ενίσχυση των καταναλωτών ώστε να ανακτήσουν τον έλεγχο των τροφίμων τους και να δημιουργήσουν υγιεινά και βιώσιμα προϊόντα «δίκαιου εμπορίου») και ένα ακόμα στην Κύπρο (Βελτίωση των επιδόσεων βιωσιμότητας των οινοπαραγωγών), με τη συμμετοχή της Gaia Επιχειρείν και της Neuropublic.

«Ψηφιακό ημερολόγιο» για ιχνηλασιμότητα τροφίμων
Μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Ploutos, οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα με ένα «ψηφιακό ημερολόγιο» να καταγράψουν τις καλλιεργητικές πρακτικές τους, δίνοντας τη δυνατότητα στους αγρότες να υπολογίσουν αυτόματα τους δείκτες απόδοσης για ένα χωράφι ή και για έναν ολόκληρο συνεταιρισμό και για σύγκριση με άλλους αγρότες. Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε πιλοτική εφαρμογή συνδυασμού των καταγραφών του ψηφιακού ημερολογίου παραγωγού με πληροφορίες που προέρχονται από την υπόλοιπη αλυσίδα αξίας, με στόχο την ιχνηλασιμότητα των κατεψυγμένων ροδάκινων, με τη βοήθεια του συνεταιρισμού «Η Πρόοδος» και της εταιρείας Alterra, «με πολύ θετικά αποτελέσματα», σύμφωνα με τον κ. Μαριάνο, καθώς όχι μόνο η πληροφορία έφτασε στον τελικό καταναλωτή ή την ενδιάμεση εταιρεία, αλλά υπήρχε και η δυνατότητα για βοήθεια στη διαδικασία λήψης της πιστοποίησης για θέματα καλών καλλιεργητικών πρακτικών από τα μέλη του συνεταιρισμού.

Επίσης, οι καταγραφές στο ψηφιακό ημερολόγιο παραγωγού μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων, με στόχο τον έλεγχο της τήρησης προδιαγραφών παραγωγής, όπως μπορεί να ορίζονται στο πλαίσιο συμβολαιακής γεωργίας. Μια τέτοια πιλοτική εφαρμογή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία οσπρίων Άροσις και με την πρωτοβουλία «Η Μάρκα του Καταναλωτή», όπου τα μέλη της πρωτοβουλίας έχουν πλήρη πρόσβαση στο ψηφιακό ημερολόγιο, και άρα μπορούν να επιβεβαιώσουν αν η παραγωγή γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ενώ ο τελικός καταναλωτής βλέπει μέρος των καταγραφών, όπως η τοποθεσία του αγροτεμαχίου, η ημερομηνία συγκομιδής και η ημερομηνία συσκευασίας.

Ακόμα, τα δεδομένα από το σύστημα ευφυούς γεωργίας μπορούν να υποστηρίξουν τα οινοποιεία σε σχέση με τις αλλαγές στους κανονισμούς επισήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναγραφή της διατροφικής δήλωσης του κρασιού, με την προσθήκη μίας ψηφιακής ετικέτας ιχνηλασιμότητας που με ένα QR code δίνει περαιτέρω πληροφορίες για τη βιωσιμότητα του κάθε προϊόντος και να δώσει προστιθέμενη αξία στον παραγωγό.

Τα αποτελέσματα των πιλοτικών εφαρμογών
Σύμφωνα με τον κ. Μαριάνο, τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής των δυνατοτήτων του Ploutos ήταν ιδιαίτερα θετικά: μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε όλες τις περιπτώσεις, μείωση της χρήσης εισροών κατ’ ελάχιστον κατά 58% όσον αφορά στα φυτοφάρμακα, κατά τουλάχιστον 36% όσον αφορά στην κατανάλωση νερού, μείωση του κόστους παραγωγής κατά 32%, κάλυψη πραγματικών αναγκών μέσω ιχνηλασιμότητας και προετοιμασία για το μέλλον για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter