Στο GS1 Global Registry, ένα από τα βασικά εργαλεία του Παγκόσμιου Δίκτυου Συγχρονισμού Δεδομένων του GS1 (GDSN), το οποίο προσφέρει ένα δυναμικό περιβάλλον για συνεχή και ασφαλή συγχρονισμό δεδομένων μεταξύ των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβάνονται σήμερα περίπου 15 εκατ. προϊόντα.

Για την Ελλάδα, η υπηρεσία παρέχεται μέσω της πιστοποιημένης GDSN πλατφόρμας  HellaSync, του μοναδικού ελληνικού datapool του GS1 Association Greece.