Προκειμένου να λάβετε το σύνολο των οφελών που περιγράφουμε από τη νέα σας επένδυση σε κάποια εφαρμογή που αφορά στις πλαστικές κάρτες, απαιτείται η προσοχή σας αναφορικά με μερικά λεπτά ζητήματα.

rn

(Το κείμενο είναι συνοδευτικό του αφιερώματος "Πλαστικές κάρτες: το μέλλον ανήκει στις... έξυπνες!")

Οι προμηθευτές εξοπλισμού που θα σας προσεγγίσουν ή που πιθανόν θα αναζητήσετε, είναι βέβαιο ότι θα σας παραθέσουν ένα σύνολο οφελών που θα έχετε από την υιοθέτηση ενός συστήματος loyalty, ενός συστήματος διαχείρισης έξυπνων καρτών ή της ανανέωσης του παλαιού σας συστήματος με ένα νέο. Σχεδόν όλοι οι προμηθευτές θα σας μιλήσουν για “ολοκληρωμένη λύση”, πράγμα που είναι καλό να ελέγξετε επισταμένως πριν επιλέξετε προμηθευτή. Με δυο λόγια θα ήταν προτιμότερο να μιλάτε με μόνο μία εταιρεία, τόσο για την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, όπως και για το λογισμικό, τις εκπαιδεύσεις του προσωπικού -που πρέπει να γίνονται από άνθρωπο και όχι από ένα βιβλίο- και φυσικά για την υποστήριξη.

Η λογική του «υπογράφετε μαζί μας για την αγορά, αλλά θα σας υποστηρίξει ένας συνεργάτης μας» δεν είναι αδόκιμη, εφόσον η εταιρεία από την οποία αγοράζετε φροντίζει να υπάρχει συμβόλαιο συντήρησης του εξοπλισμού, ώστε να δεσμεύει την ίδια και τον συνεργάτη της. Έτσι, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αναφορικά με τους όρους των συμβολαίων συντήρησης και να θυμάστε ότι είναι καλύτερα να γίνετε λίγο “ενοχλητικοί” ρωτώντας, παρά να ανακαλύψετε στην συνέχεια ότι μία εταιρεία ήταν αυτή που εισέπραξε τα χρήματα αλλά τελικά πέντε ευθύνονται, οι οποίες ενδεχομένως θα απαιτήσουν επιπλέον αμοιβή για να σας παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Τέλος, θα πρέπει να το σκεφτείτε και μια δεύτερη φορά πριν αποφασίσετε να επιλέξετε το είδος της πλαστικής κάρτας (απλή πλαστική με barcode, μαγνητική, έξυπνη κλπ). Βεβαίως είναι πιθανόν να μην απαιτείται να έχετε έξυπνες κάρτες για κάθε είδος εφαρμογής, ωστόσο χρειάζεται να προσέξτε μήπως με την επιλογή κάποιας υποδεέστερης λύσης οι ανταγωνιστές σας βρίσκονται πιο μπροστά. Σε κάθε περίπτωση, δείτε πάνω από έναν προμηθευτή και περισσότερες από μία λύσεις.