Οι έξυπνες κάρτες μπορούν να αποθηκεύσουν ψηφιακά πιστοποιητικά (digital certificates) και άλλες πληροφορίες για τον έλεγχο του δικαιώματος πρόσβασης του χρήστη, ώστε αυτός να μπορεί να χρησιμοποιεί υπολογιστικά και δικτυακά συστήματα με ασφαλή τρόπο. Η ασφάλεια εδώ αναφέρεται τόσο στην πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη, όσο και στη δημιουργία ιδιωτικών εικονικών δικτύων (VPN) για την πρόσβαση εταιρικών συστημάτων από δημόσια δίκτυα, όπως για παράδειγμα το Internet.

rn

(Το κείμενο είναι συνοδευτικό του αφιερώματος "Πλαστικές κάρτες: το μέλλον ανήκει στις... έξυπνες!")

Μεγάλοι τραπεζικοί οργανισμοί, όπως για παράδειγμα η Visa και η American Express έχουν ήδη υιοθετήσει τις έξυπνες κάρτες στις τραπεζικές συναλλαγές, καθώς προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των καρτών με μαγνητική λωρίδα. Για την ευρύτερη διάδοση του νέου τύπου καρτών και τη βέλτιστη αξιοποίησή τους στις καθημερινές συναλλαγές έχει συσταθεί η εταιρεία EMVCo (τα αρχικά της προέρχονται από τα αντίστοιχα ονόματα των ιδρυτικών οργανισμών Europay, Mastercard και Visa), η οποία επεξεργάζεται τις ομώνυμες προδιαγραφές. Πρόκειται για τις προδιαγραφές EMV, τις οποίες θα πρέπει να ακολουθούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (τράπεζες, κατασκευαστές καρτών και εξοπλισμού, εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού τερματικών συσκευών και back office συστημάτων κά) προκειμένου να είναι δυνατή η επίτευξη EMV συναλλαγών. Ο σχεδιασμός προβλέπει την αντικατάσταση του συνόλου των τραπεζικών καρτών από έξυπνες κάρτες, οι οποίες θα μπορούν να υποστηρίζουν και επιπλέον εφαρμογές, όπως για παράδειγμα προγράμματα loyalty, λειτουργίες ηλεκτρονικού πορτοφολιού κλπ.

Γιατί όμως το εμπορικό κατάστημα να επιθυμεί την προμήθεια έξυπνων καρτών για τις εφαρμογές του; Τα πλεονεκτήματα της χρήσης των έξυπνων καρτών είναι πολλά και ποικίλα. Τα εν λόγω συστήματα προσφέρουν ευκολία διαχείρισης –όπως είδαμε παραπάνω- και διαφάνεια στο management, ενώ σε ορισμένα είδη επιχειρήσεων η ολοκλήρωση της συναλλαγής μειώνει την ανάγκη για πολλαπλά παραστατικά (vouchers, αποδείξεις κλπ), καθώς ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος της συναλλαγής ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά. Επιπλέον, αντίθετα με την ανάγνωση καρτών μαγνητικής πίστας, μία βλάβη στο δίκτυο δεν εμποδίζει την πραγματοποίηση της συναλλαγής (off-line συναλλαγή) καθώς τα απαραίτητα δεδομένα, η κρυπτογραφία που εγγυάται την ασφάλεια του συστήματος και τα στοιχεία ταυτοποίησης βρίσκονται μέσα στην έξυπνη κάρτα.

Παράλληλα, η εταιρεία επιτυγχάνει με αυτό τον τρόπο μειωμένα τηλεπικοινωνιακά κόστη (στις off-line συναλλαγές), ενώ η ευελιξία του chip δίνει δυνατότητα “ιεράρχησης” των κατόχων κάρτας, καθώς η έκδοση μιας κάρτας δεν απαιτεί όλοι οι κάτοχοι της να έχουν τα ίδια δικαιώματα αγορών. Επιπλέον, οι κάρτες μπορούν να αναπρογραμματιστούν από τον αναγνώστη κατά τη διάρκεια της πρώτης συναλλαγής του κατόχου της κάρτας με το κατάστημα, επιτρέποντας καλύτερη δυνατότητα προσωποποίησης. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να υπάρχει ανώτατο οικονομικό όριο μηνιαίων συναλλαγών ανά κάρτα, κάποιοι να έχουν δικαίωμα αγορών σε όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες και άλλοι μόνο σε κάποια από αυτά κλπ.