Στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα των άρθρων 72 έως 77 (έτους 2022), εντάχθηκε ένα επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας Πλαστικά Θράκης, με απόφαση του αναπληρωτή προϊσταμένου της γενικής διεύθυνσης αναπτυξιακών νόμων και άμεσων ξένων επενδύσεων, Σωτήρη Αθανασίου.

Ειδικότερα, το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας αφορά στην ίδρυση νέας μονάδας παραγωγής χάρτινων συσκευασιών (δίσκων, πιάτων κάθε είδους, φλιτζανιών και παρόμοιων ειδών, από χαρτί ή χαρτόνι) στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 5.261.825 ευρώ. Για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, η εταιρεία θα λάβει φορολογική απαλλαγή ύψους 2.630.912,50 ευρώ, που ισοδυναμεί με το 50% του συνόλου της επένδυσης.

Σημειώνεται ότι ο όμιλος Πλαστικά Θράκης έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του 2024 με μειωμένο κύκλο εργασιών έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2023, από τα 93 εκατ. ευρώ στα 88,3 εκατ. ευρώ, παρά τους αυξημένους όγκους πωλήσεων, αποκλειστικά λόγω των σχετικά μειωμένων μέσων τιμών πώλησης, ενώ αντίθετα τα κέρδη EBITDA ενισχύθηκαν κατά 5,4% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 12,28 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, συνεχίζεται ομαλά η υλοποίηση του προγραμματισμένου επενδυτικού πλάνου του ομίλου, ύψους 30 εκατ. ευρώ σε ταμειακή βάση, με επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στους δυο κλάδους δραστηριοποίησης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter