Ο οργανισμός πιστοποίησης Eurocert απένειμε πιστοποιητικά, βάσει του προτύπου Ethos, σε τέσσερα μέλη της πρωτοβουλίας «Ελλα-Δικά Μας», τις εταιρείες Agrino, Χήτος-Ζαγόρι, Polyeco και Septona, στο πλαίσιο της διαδικτυακής ετήσιας γενικής συνέλευσης της πρωτοβουλίας στις 18 Μαρτίου. Το Ethos είναι ένα πρότυπο αξιολόγησης της ΕΚΕ των επιχειρήσεων, το οποίο έχει εκπονηθεί από κοινού με το CSR Hellas και την Eurocert, με εστίαση στις βασικές αρχές της ΕΚΕ, της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Μεταξύ των πιστοποιημένων εταιρειών, η Septona, μία από τις πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενες ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις, είναι το πιο πρόσφατα ενταγμένο μέλος στους κόλπους της πρωτοβουλίας.
Εξάλλου, στις 6 Απριλίου ολοκληρώθηκε η πρώτη ενέργεια της πρωτοβουλίας «Ελλα-Δικά Μας» στην οργανωμένη λιανική για το 2021, με σκοπό την προβολή και προώθηση του σήματός της στο καταναλωτικό κοινό. Ξεκίνησε στις 17 Μαρτίου στο κατάστημα της Δ. Θανόπουλος στη Νέα Κηφισιά, με κεντρικό μήνυμα της ενέργειας «Το ‘ψαξες;».