Η συμμετοχή σε εκθέσεις σε χώρες του εξωτερικού αποτελούν μέρος του στρατηγικού πλάνου του ΑΠΣΙ Πίνδος για τις εξαγωγές και την ενίσχυση της εξωστρέφειάς της. Ανάμεσα σε αυτές η παρουσία του συνεταιρισμού στη φετινή έκθεση Anuga 2023, στην Κολωνία της Γερμανίας, αλλά και η συμμέτοχή της για μια ακόμη χρονιά στην έκθεση Gulfood 2024, στο Ντουμπάι, εκεί όπου ήδη εξάγει προϊόντα κοτόπουλου ελεύθερης βοσκής. Εξάλλου, χώρες της Ευρώπης, αλλά και του αραβικού κόσμου αποτελούν χώρες-στόχους για την Πίνδος, μιας και έχουν αποδείξει ειδικά οι τελευταίες ότι ενδιαφέρονται έντονα για προϊόντα ευρωπαϊκής προέλευσης, με το ελληνικό κοτόπουλο να συγκαταλέγεται ανάμεσα σε αυτά.

Προτεραιότητα για την Πίνδος αποτελεί η ενίσχυση της εξωστρέφειας του συνεταιρισμού στο εξωτερικό, σε χώρες της ΕΕ και όχι μόνο, στις οποίες δεν έχει ακόμη παρουσία. Επιδιώκει τη διείσδυση των προϊόντων της από κοτόπουλο σε νέες αγορές και την «κατάκτηση» μιας θέσης στο ράφι, αλλά και στο τραπέζι των καταναλωτών του εξωτερικού στο πλαίσιο μιας μεσογειακής διατροφής. Στο περίπτερo της Πίνδος στην Anuga παρουσιάζεται η γκάμα των προϊόντων του συνεταιρισμού, από κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής, καθώς και ο γύρος κοτόπουλου, στον οποίο επιδιώκεται να «μυηθούν» νέες αγορές.

Προσπάθεια απορρόφησης συνεχών αυξήσεων στα κόστη παραγωγής
Οι συνεργασίες της Πίνδος στο εξωτερικό σημειώνουν ανοδική πορεία, ενώ τα προϊόντα της δείχνουν να ενεργοποιούν το ενδιαφέρον για το ελληνικό κοτόπουλο στις ξένες αγορές, με τη ζήτηση να αυξάνεται διαρκώς. Κυρίως η εξαγωγική δραστηριότητα του συνεταιρισμού εστιάζεται στα προϊόντα κοτόπουλου ελεύθερης βοσκής, με τον αριθμό των κωδικών που εξάγει να είναι σαφώς μικρότερος από αυτόν που διαθέτουμε στο χαρτοφυλάκιό του. Αναφορικά με το τρέχον πληθωριστικό περιβάλλον, το οποίο τα τελευταία χρόνια τείνει να παγιωθεί ως το περιβάλλον το οποίο όλες οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται, η Πίνδος καταβάλλει προσπάθειες ώστε να απορροφήσει στο μέγιστο τις διαρκείς αυξήσεις στα κόστη παραγωγής της και να τις συγκρατεί, ώστε να μην μετακυλίονται στο ράφι και κατ’ επέκταση στον καταναλωτή. Γεγονός το οποίο αποτελεί μοχλό πίεσης και για τους παραγωγούς της, οι οποίοι έχουν απορροφήσει μεγάλο μέρος αυτών των αυξήσεων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter