Το εργαστήριο ηλεκτρονικού επιχειρείν ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (www.eltrun.gr) συμμετέχει στο ερευνητικό ευρωπαϊκό έργο SMART (www.smart-rfid.eu). Το έργο SMART, αξιοποιώντας τη μοναδική και αυτόματη αναγνώριση προϊόντων με τη χρήση της τεχνολογίας RFID, στοχεύει: 

  • στην παροχή καινοτομικών υπηρεσιών προς τον καταναλωτή,
  • στην υποστήριξη των διαδικασιών διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω ευφυών και καινοτόμων συνεργατικών πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών και
  • στην υποστήριξη νέων σεναρίων συνεργασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Στο πλαίσιο του έργου υλοποιούνται τρεις υπηρεσίες που αξιοποιούν την τεχνολογία RFID:

  • Διαχείριση προωθητικών ενεργειών. Ο λιανέμπορος και ο προμηθευτής, μέσω κοινής δικτυακής πλατφόρμας, ενημερώνονται για την απόδοση (πχ πωλήσεις, απόθεμα) των προωθητικών τους ενεργειών στα ράφια, stands ή άλλους ειδικούς χώρους, οπότε παρέχεται δυναμική αξιολόγηση και διαχείριση των προωθητικών ενεργειών. Αντίστοιχα, οι καταναλωτές λαμβάνουν εξατομικευμένες πληροφορίες και προτάσεις προσφορών.
  • Δυναμική τιμολόγηση. Ο λιανέμπορος και ο προμηθευτής παρακολουθούν, μέσω κοινής δικτυακής πλατφόρμας, τα προϊόντα στο ράφι που πλησιάζουν την ημερομηνία λήξης τους και συνεργάζονται για την αλλαγή (μείωση) της τιμής τους. Η νέα, “δυναμική” τιμή προβάλλεται σε ηλεκτρονικά καρτελάκια ή οθόνες στο ράφι. Επομένως, ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει προϊόν με την τιμή και ημερομηνία λήξης που προτιμά, ανάλογα με τις ανάγκες του.
  • Παρακολούθηση αποθέματος στο ράφι. Ο λιανέμπορος παρακολουθεί την ποσότητα του αποθέματος στα ράφια και ενημερώνεται με σύστημα ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε περίπτωση έλλειψης στο ράφι.

Στα τέλη Μαΐου 2008 πραγματοποιείται πιλοτική εφαρμογή των υπηρεσιών “Διαχείριση προωθητικών ενεργειών” και “Παρακολούθηση αποθέματος στο ράφι” σε κατάστημα της αλυσίδας Βερόπουλος στην Αττική. Θα ακολουθήσουν πιλοτικές εφαρμογές των υπηρεσιών του SMART σε Κύπρο και Ιρλανδία.

Στο πλαίσιο του έργου και με βάση τα αποτελέσματα από τις πιλοτικές εφαρμογές, θα αξιολογηθεί μεταξύ άλλων το κόστος τής RFID επένδυσης σε αντιπαραβολή με το επιχειρηματικό όφελος, η επίδραση της τεχνολογίας RFID στην ποιότητα της πληροφορίας (πχ ακρίβεια, επικαιροποίηση) που διακινείται στις επιχειρηματικές διαδικασίες και, τέλος, η στάση των καταναλωτών απέναντι σε νέες υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την τεχνολογία RFID.

Η κα Κλεοπάτρα Μπαρδάκη (cleobar@aueb.gr) είναι υποψήφια διδάκτωρ-ερευνήτρια στο εργαστήριο ηλεκτρονικού επιχειρείν ELTRUN τού ΟΠΑ και η Δρ. Κατερίνα Πραματάρη (k.pramatari@aueb.gr) είναι επίκουρος καθηγήτρια του ΟΠΑ.

Το κείμενο αυτό είναι συνοδευτικό του αφιερώματος “RFID in Greece: ξεπερνώντας τις ασθένεις της παιδικής ηλικίας“, το οποίο δημοσιεύτηκε στο τεύχος 37 (Απρίλιος – Μάιος 2008) του περιοδικού Retail Technology.