Η Philosofish αποτελεί την 1η και μοναδική εταιρεία στον κλάδο της Μεσογειακής Ιχθυοκαλλιέργειας, που επιλέγει τις ανανεώσιμες πηγές για την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών. Προχωρά στην τοποθέτηση 5 φωτοβολταϊκών σταθμών αθροιστικής ισχύος 849 kW στις εγκαταστάσεις των μονάδων της.

Ειδικότερα, καθώς η Philosofish λαμβάνει σημαντικά μέτρα για τον περιορισμό του ενεργειακού της αποτυπώματος μέσω της επένδυσης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργεια, προχώρησε στην στρατηγική τοποθέτηση 5 φωτοβολταϊκών σταθμών σε βασικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του συσκευαστηρίου στη Ρόδο, του κέντρου μεταποίησης στη ΒΙ.ΠΕ Λαμίας (Aurora) και τους ιχθυογεννητικούς σταθμούς σε Τάπιες (Φθιώτιδα), Λαγονήσι (Φθιώτιδα) και Γιάλτρα (Εύβοια).

Η συνολική παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τους παραπάνω φωτοβολταϊκούς σταθμούς ανέρχεται, ετησίως, σε 1.188.600 kWh. Η ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μονάδες παραγωγής θα έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των εκπομπών CO2 κατά 740 τόνους ετησίως, οδηγώντας αθροιστικά σε μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της Philosofish κατά 32% σε όλη την παραγωγική διαδικασία.

Στο τέλος του 2024 εκτιμάται ότι η συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη συνολικά εγκατεστημένη ισχύ της εταιρείας θα αγγίξει το 34% έναντι του 20% που είναι σήμερα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter