Η Philosofish ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς 23 ιχθυοτροφικών μονάδων, 3 ιχθυογεννητικών σταθμών και 3 συσκευαστηρίων των εταιρειών Νηρεύς και Σελόντα.

Το τίμημα της εξαγοράς ανήλθε σε 51 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία, που τη διαχειρίζεται ο επενδυτικός όμιλος Diorasis International, κατέχει πλέον τέσσερις περιφέρειες θαλάσσιας εκτροφής (λαβράκι, τσιπούρα, φαγκρί και μυτάκι). Με την απόκτησή τους, η δυναμικότητα παραγωγής της ανέρχεται σε 16.000 τόνους τσιπούρας και λαβρακιού ετησίως.