Συνολικά οκτώ επενδύσεις της Philosofish σε Φθιώτιδα και Ρόδο, συνολικού προϋπολογισμού 11,64 εκατομμυρίων ευρω, εξασφάλισαν πρόσφατα χρηματοδότηση μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, τοποθετούμενες στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας». Ειδικότερα:

  • Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης ιχθύων στα Καμένα Βούρλα, δυναμικότητας 550 τόνων ετησίως: Πρόκειται για επένδυση ύψους 3 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται κατα 30% με δημόσια δαπάνη (899.999 ευρώ).
  • Ίδρυση (από διάσπαση) πλωτής μονάδας πάχυνσης ιχθύων στη Στυλίδα, δυναμικότητας 833 τόνων ετησίως: Πρόκειται για επένδυση ύψους 2 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται κατα 30% με δημόσια δαπάνη (599.875,99 ευρώ).
  • Εκσυγχρονισμός ιχθυογεννητικού σταθμού στη Στυλίδα, δυναμικότητας 45 εκατομμυρίων ιχθυδίων ετησίως: Πρόκειται για επένδυση ύψους 1.655.965,48 ευρώ, που χρηματοδοτείται κατα 30% με δημόσια δαπάνη (496.789,63 ευρώ).
  • Εκσυγχρονισμός συσκευαστηρίου νωπών αλιευμάτων και χερσαίων συνοδών εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας στη Ρόδο, δυναμικότητας 19,3 τόνων ιχθύων ημερησίως: Πρόκειται για επένδυση ύψους 1.265.927,94 ευρώ, που χρηματοδοτείται κατα 30% με δημόσια δαπάνη (379.778,38 ευρώ).
  • Μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης ιχθύων στη Ρόδο με αύξηση δυναμικότητας, από 150 τόνους ετησίως σε 360 τόνους ετησίως: Πρόκειται για επένδυση ύψους 1.255.852,72 ευρώ, που χρηματοδοτείται κατα 30% με δημόσια δαπάνη (376.755,81 ευρώ).
  • Μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης ιχθύων στη Λάρυμνα, δυναμικότητας 190 τόνων ετησίως: Πρόκειται για επένδυση ύψους 937.541,47 ευρώ, που χρηματοδοτείται κατα 30% με δημόσια δαπάνη (281.262,43 ευρώ).
  • Εκσυγχρονισμός συσκευαστηρίου νωπών αλιευμάτων στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας, δυναμικότητας 20 τόνων εισερχόμενης πρώτης ύλης ημερησίως: Πρόκειται για επένδυση ύψους 772.457,61 ευρώ, που χρηματοδοτείται κατα 30% με δημόσια δαπάνη (231.737,27 ευρώ).
  • Μετατόπιση και εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης ιχθύων στη Λάρυμνα, δυναμικότητας 150 τόνων ετησίως. Πρόκειται για επένδυση ύψους 754.413,44 ευρώ, που χρηματοδοτείται κατα 30% με δημόσια δαπάνη (226.324,03 ευρώ).

Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter