Ένα ευρωπαϊκό hub για την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics της δημιουργεί η P&G, με έδρα την Ελλάδα. Το hub θα στελεχωθεί από μια νέα ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι θα υποστηρίζουν από τη χώρα μας και τα σαράντα διανεμητικά κέντρα της εταιρείας στην Ευρώπη σε ορισμένες από τις σημαντικές λειτουργίες τους, όπως εκείνες που σχετίζονται με τα αποθέματα, την ανάλυση του επιπέδου εξυπηρέτησης, τις ποιοτικές διαδικασίες κ.ά. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, το εν λόγω νέο σχήμα θα μπορέσει, ταυτόχρονα, να αναπτύξει καινοτομίες και να εξάγει γνώση απαραίτητη για τη δημιουργία οικονομίας κλίμακος, μέσω του καλύτερου συντονισμού και της απρόσκοπτης λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η επιλογή της Ελλάδας έγινε με κριτήριο την κομβική γεωγραφική της θέσης, των προοπτικών της χώρας στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας και του υψηλού επιπέδου κατάρτισης του στελεχιακού δυναμικού. Σημειώνεται ότι κέντρο logistics της P&G στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες εμφανίζει υψηλές επιδόσεις, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και παγκοσμίως. Επιπλέον, στο πλαίσιο της καμπάνιας «Το σπίτι μας. Ο πλανήτης τους», η P&G διεξήγε έρευνα, σύμφωνα με την οποία το 92% των Ελλήνων δηλώνουν ότι θέλουν να αποκτήσουν πιο βιώσιμες περιβαλλοντικά επιλογές στην καθημερινότητά τους. Ωστόσο, μόνον κατά το 25% δηλώνουν ότι κατάφεραν να κάνουν σημαντικές αλλαγές στη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς.