Σταθερή αύξηση των πωλήσεων μέσω των σούπερ μάρκετ και των εξειδικευμένων καταστημάτων λιανικής αναμένεται ότι θα παρουσιάσει τα προσεχή χρόνια η αγορά τροφών για κατοικίδια ζώα, ακολουθώντας τους ρυθμούς των τελευταίων ετών.rnΗ ανάπτυξη της αγοράς εκτιμάται ότι θα προέλθει κυρίως από τη σταδιακή ωρίμανση των αγορών της περιφέρειας.

Σταθερή αύξηση των πωλήσεων μέσω των σούπερ μάρκετ και των εξειδικευμένων καταστημάτων λιανικής αναμένεται ότι θα παρουσιάσει τα προσεχή χρόνια η αγορά τροφών για κατοικίδια ζώα, ακολουθώντας τους ρυθμούς των τελευταίων ετών. Η ανάπτυξη της αγοράς εκτιμάται ότι θα προέλθει κυρίως από τη σταδιακή ωρίμανση των αγορών της περιφέρειας.

Αν και τα ακριβή μεγέθη της κατηγορίας των pet foods παραμένουν εν πολλοίς ασαφή, αφού η «απογραφή» των κατοικίδιων που διατηρούνται στα αστικά κέντρα και την περιφέρεια είναι ελλιπής, αλλά και η αγορά εκτός του καναλιού των σούπερ μάρκετ παραμένει «αχαρτογράφητη», οι εκτιμήσεις των παραγόντων της αγοράς είναι θετικές, καθώς η τάση ενίσχυσης της κατανάλωσης τυποποιημένων βιομηχανοποιημένων τροφών παραμένει ισχυρή. Κυρίαρχο ρόλο στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς αναμένεται να διαδραματίσει αφ’ ενός η αναμενόμενη αύξηση του πληθυσμού των κατοικίδιων ζώων τόσο στις αστικές όσο στις αγροτικές περιοχές και αφ’ ετέρου η διαρκώς αυξανόμενη εμπιστοσύνη των αγοραστών στις τυποποιημένες βιομηχανοποιημένες τροφές, γεγονός που σχετίζεται με την καλύτερη ενημέρωσή τους για τις διατροφικές ανάγκες των μικρών ζώων. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ακολουθούν στρατηγικές ανάπτυξης των πωλήσεων τους, εμπλουτίζοντας την γκάμα των προσφερόμενων προϊόντων αλλά και επεκτείνοντας την πελατειακή τους βάση σε όλα τα κανάλια διανομής. Παρά τον ανταγωνισμό από τα ανώνυμα τυποποιημένα προϊόντα αλλά και από τη «σπιτική» τροφή για τα μικρά κατοικίδια, οι παράγοντες που δραστηριοποιούνται στην αγορά εκτιμούν ότι οι εξελίξεις θα ενισχύουν όλο και περισσότερο την αγορά των τυποποιημένων υψηλής ποιότητας τροφών για τα κατοικίδια.

NESTLÉ

Με σημαντική παρουσία σε ευρύτατη γκάμα καταναλωτικών προϊόντων, η NESTLÉ αναπτύσσεται και στην κατηγορία των βιομηχανοποιημένων τυποποιημένων τροφών για μικρά κατοικίδια. Το 2001 υπήρξε χρονιά σταθμός για την ισχυροποίηση του συγκεκριμένου τομέα δραστηριότητάς της, καθώς η μητρική εταιρεία NESTLÉ προχώρησε στην εξαγορά της εξειδικευμένης εταιρείας RALSTOM PURINA, η οποία παγκοσμίως κατέχει ηγετικό μερίδιο στις ζωοτροφές κατοικίδιων. Ολοκληρώνοντας την «προσάρτηση» της PURINA, προχώρησε και η αναδιάταξη του υποκλάδου των ζωοτροφών εντός των κόλπων της NESTLÉ διεθνώς. Σε ό,τι αφορά στην ελληνική αγορά, το τμήμα με το διακριτικό τίτλο NESTLÉ-PURINA PET CARE, έχει αναλάβει την προώθηση των προϊόντων τόσο της NESTLÉ, (Friskies) όσο και των brands της PURINA. Σύμφωνα με τον κ. Γ. Δάρα, Grossery Channel Manager, τα προϊόντα Friskies, τόσο σε ξηρή όσο και σε υγρή μορφή κατευθύνονται κυρίως στο κομμάτι του οργανωμένου λιανεμπορίου και ειδικότερα των σούπερ μάρκετ, έχοντας κατακτήσει ηγετικό μερίδιο στον εμπορικό χώρο του συγκεκριμένου καναλιού.

Τα προϊόντα της PURINA, στα οποία περιλαμβάνονται τροφές για γάτες και σκύλους σε ξηρή και υγρή μορφή, απευθύνονται στο δίκτυο των pet shops και garden centers, υποστηρίζοντας την στρατηγική πολλαπλής ανάπτυξης της εταιρείας. Με βάση τα ιστορικά στοιχεία πωλήσεων, το 60% του τζίρου της εταιρείας αφορά σε προϊόντα τροφής για σκύλους ενώ το 40% για γάτες, όπως προκύπτει και από τα διαθέσιμα στοιχεία της συνολικής αγοράς (AC Nielsen), σύμφωνα με τα οποία η αγορά της τροφής για σκύλους εμφανίζεται μεγαλύτερη σε όγκο. Το brand Friskies ωστόσο εμφανίζει μεγαλύτερες πωλήσεις στις τροφές για γάτες.

Επισημαίνεται ότι πέραν του καναλιού των σούπερ μάρκετ, η υπόλοιπη αγορά –όπως αυτή εκπροσωπείται μέσα από τα δίκτυα των pet shops, των κτηνιατρικών ιατρείων και των λιγοστών στην εγχώρια αγορά garden centers– παραμένει «αχαρτογράφητη» και ως εκ τούτου η στατιστική είναι ελλιπής. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της NESTLÉ, η αγορά τυποποιημένων ζωοτροφών η οποία με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία αγγίζει σε όγκο τους 23 χιλιάδες τόνους ετησίως, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με διψήφια ποσοστά τα προσεχή χρόνια, με την υγρή τροφή σε κονσέρβα να χάνει έδαφος, εμφανίζοντας σταθερότητα έναντι της τάσης ανόδου των ξηρών τροφών υψηλής θερμιδικής αξίας. Η σχετική τάση κυριαρχεί στις ΗΠΑ και βαθμηδόν επηρεάζει την κατανάλωση στις ευρωπαϊκές αγορές.

ΤΡΟΦΕΚΛΕΚΤ

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά διακινώντας τις βιομηχανοποιημένες τροφές με τις επωνυμίες Pedigree, Cesar, Chappi για σκύλους και Whiskas, Sheba, Kitekat για γάτες, τόσο στο κανάλι του σούπερ μάρκετ –όπου έχει ηγετική παρουσία– όσο και στα pet shops. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, κυρίαρχη τάση είναι η υπερίσχυση της ξηράς τροφής έναντι της υγρής, ιδίως σε ό,τι αφορά την αγορά τροφών για σκύλους, ενώ προοδευτικά αναπτύσσεται και η αγορά της premium τροφής για κατοικίδια (υψηλής ποιότητας με ακριβότερη τιμή) και στην εγχώρια αγορά.

Παρά το γεγονός ότι η TΡΟΦΕΚΛΕΚΤ προβλέπει μικρή αύξηση κατ’ όγκο στη συνολική αγορά ζωοτροφών στο τρέχον έτος και σταθερότητα σε ό,τι αφορά τις τιμές, εκτιμά ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης στο μέλλον. Ειδικότερα, πηγές της εταιρείας υπογραμμίζουν ότι σημαντικό ρόλο στη μελλοντική κίνηση των ζωοτροφών για τα κατοικίδια θα διαδραματίσει η σταδιακή ωρίμανση των αγορών της περιφέρειας, καθώς η μέχρι σήμερα συνηθισμένη πρακτική που ακολουθείται στις αγροτικές περιοχές είναι η διατροφή των μικρών ζώων με τα αποφάγια των νοικοκυριών. Στα αστικά κέντρα, όπου η ενημέρωση περί των διατροφικών αναγκών των μικρών ζώων αλλά και οι συνθήκες συμβίωσής τους με τον άνθρωπο επέβαλαν τη διείσδυση των τυποποιημένων τροφών, εκτιμάται ότι θα υπάρξουν νέες τάσεις τόσο ως προς την καθιέρωση νέων προϊόντων (π.χ. οι συσκευασίες ενός γεύματος ή οι ακριβότερες ξηρές τροφές) όσο και ως προς την οργάνωση των δικτύων διανομής –ειδικότερα, αναμένεται η συστηματικότερη οργάνωση των pet shops και η είσοδος σε αυτά περισσότερων επώνυμων προϊόντων υψηλής ποιότητας.

ΡΟΗ – PET LEADERS

Στον όμιλο ΣΑΡΑΝΤΗ ανήκουν δύο εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των προϊόντων για τα μικρά κατοικίδια ζώα: Η PET LEADERS, που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο εξειδικευμένο κανάλι των Pet Shops & Vet Clinics, και η εταιρεία ΡΟΗ που δραστηριοποιείται στο κανάλι των Pet Shops αλλά και των σούπερ μάρκετ. Ειδικότερα, η ΡΟΗ δραστηριοποιείται στην αγορά των τροφών και των αξεσουάρ για κατοικίδια ζώα, διαθέτοντας ευρεία γκάμα 400 κωδικών, στην οποία περιλαμβάνονται τροφές για σκύλους και γάτες σε ξηρή και υγρή μορφή και αξεσουάρ για σκύλους και γάτες που καλύπτουν τις ανάγκες της περιποίησης, ασφάλειας, προστασίας, εκπαίδευσης, απασχόλησης και επιβράβευσής τους. H γκάμα των προϊόντων διακινείται υπό το brand name Le Chef , ενώ στο portfolio της εταιρείας περιλαμβάνεται το brand name Breed Line (οικονομική σειρά για σκύλους και γάτες σε κονσέρβα και ξηρά τροφή) καθώς και το σύνολο των προϊόντων των οίκων STEFANPLAST και TRIXIE.

Η εταιρεία PET LEADERS αντιπροσωπεύει τους παρακάτω οίκους του εξωτερικού με συνεργασίες από όλο τον κόσμο: EUKANUBA: premium διατροφή για σκύλους και γάτες (USA), IAMS: premium διατροφή για γάτες (USA), SPRENGER: αλυσίδες, περιλαίμια – οδηγοί (Γερμανία), HUNTER: δερμάτινα περιλαίμια – οδηγοί (Γερμανία), NOVAPET: rawhide κόκαλα (Αργεντινή), EURO3PLAST: σπιτάκια, κλουβιά μεταφοράς (Ιταλία), 8 in 1: σαμπουάν, βιταμίνες, αξεσουάρ περιποίησης, τροφές πουλιών (USA), ROGZ: νάιλον περιλαίμια – οδηγοί (Νότια Αφρική). O τζίρος των δύο εταιρειών σε καθαρές πωλήσεις για την τρέχουσα οικονομική χρήση εκτιμάται στα 5,3 εκατ. ευρώ (1,8 δισ. δρχ) για τη ΡΟΗ και 3,5 εκατ. ευρώ (1,2 δισ. δρχ.) για την PET LEADERS. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, η συνολική αγορά Pet Food (Grocery & Specialty) το 2001 ανήλθε στα 73,3 εκατ ευρώ (25 δισ. δρχ.).

PET ONE

Με κυρίαρχη θέση στην αγορά της βορείου Ελλάδας η εταιρεία Κ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΑΕ δραστηριοποιείται στον τομέα των τυποποιημένων τροφών μέσω του σήματος Pet One, εισάγοντας αλλά και τυποποιώντας στην Ελλάδα, τροφές για γάτες και σκύλους σε ξηρή μορφή και κονσέρβα. Η διανομή των προϊόντων της επικεντρώνεται μέχρι σήμερα στην αγορά του σούπερ μάρκετ, όπου πέραν των απευθείας πωλήσεων, η εταιρεία διατηρεί αποκλειστικές συμφωνίες με συγκεκριμένα δίκτυα για την προμήθεια ζωοτροφών ιδιωτικής ετικέτας. Το 30% του συνολικού κύκλου εργασιών της στον τομέα του pet food αφορά την κίνηση προϊόντων που τυποποιεί και διαθέτει με κατοχυρωμένο σήμα σε οργανωμένα δίκτυα σούπερ μάρκετ ως private label προϊόν.

Παρά τη δυναμική της στο χώρο του οργανωμένου λιανεμπορίου, προετοιμάζει την επέκταση της στο κανάλι των pet shops και pet clinics, διεκδικώντας επιπλέον μερίδια από τη συγκεκριμένη αγορά. Για την τρέχουσα χρήση οι πωλήσεις της αναμένεται να παρουσιάσουν αύξηση της τάξης του 30% (συμπεριλαμβανομένων των νέων αποκλειστικών συνεργασιών της με δίκτυα σούπερ μάρκετ). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κ. Κ. Θαλασσινού, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, η ανάπτυξη της συνολικής αγοράς θα προέλθει από την περιφέρεια και την ενίσχυση των προαστίων, γεωγραφικοί χώροι όπου αναμένεται αύξηση του πληθυσμού των κατοικίδιων. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις τάσεις της αγοράς, όπως μας εξήγησε, θα ενισχυθούν γενικά οι πωλήσεις της ξηράς τροφής, η οποία σήμερα κατέχει μερίδιο 40% επί της συνολικής κατανάλωσης, καθώς αναγνωρίζεται τόσο η διατροφική της αξία όσο και τα πλεονεκτήματα της φύλαξης, διακίνησης και αντοχής της στις αλλοιώσεις.