Στα 54,78 εκατ. ευρώ ανήλθε ο τζίρος της Pescanova στη χρήση 2021-2022, η οποία ήταν η πρώτη ολοκληρωμένη χρήση μετά την απόφαση της διοίκησης της εταιρείας για αλλαγή της εταιρικής χρήσης (1η Απριλίου – 31η Μαρτίου). Το μικτό κέρδος της εταιρείας ανήλθε σε 19,26% σε ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα περιόδου προ φόρων ανήλθαν σε 2,81 εκατ. ευρώ ή 5,08% ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών.

Ανακτά μερίδιο αγοράς
Όπως αναφέρει στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της η διοίκηση της εταιρείας, η εξάπλωση της πανδημίας τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως και οι ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην εγχώρια και παγκόσμια αγορά, είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών της Pescanova τα τελευταία δύο χρόνια, ωστόσο από τα στοιχεία της χρήσης 2021-22 φαίνεται η εταιρεία να ανακτά το μερίδιο αγοράς και να επιστρέφει στα προ της πανδημίας επίπεδα.

Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη ολοκληρωμένη χρήση του 2020, η Pescanova είχε παρουσιάσει τζίρο 32,62 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 26% σε σχέση με το 2019, ενώ ακολούθησε ένα μεταβατικό τρίμηνο (1η Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου 2021), στη διάρκεια του οποίου η εταιρεία πραγματοποίησε πωλήσεις αξίας 11,38 εκατ. ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter