Επειδή το καταναλωτικό κοινό δεν είναι ένα άμορφο άθροισμα πελατών που απλά κάνει shopping therapy, αλλά βλέπει, ακούει, ενημερώνεται και κρίνει, η ανάδειξη του κοινωνικού και οικολογικού προφίλ και των σχετικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων είναι ενταγμένη πλήρως στους κανόνες του μάρκετινγκ. Η ανάπτυξη ενός προσεκτικά επιλεγμένου και αποτελεσματικού προγράμματος που περιλαμβάνει δράσεις κοινωνικού και οικολογικού περιεχομένου συμβάλλει στη βελτίωση και την ενίσχυση της εικόνας της επιχείρησης.

Επειδή το καταναλωτικό κοινό δεν είναι ένα άμορφο άθροισμα πελατών που απλά κάνει shopping therapy, αλλά βλέπει, ακούει, ενημερώνεται και κρίνει, η ανάδειξη του κοινωνικού και οικολογικού προφίλ και των σχετικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων είναι πλήρως ενταγμένη στους κανόνες του μάρκετινγκ. Όπως είναι φυσικό, καθορίζει και την επικοινωνιακή στρατηγική των επιχειρήσεων αυτών. Γιατί η ανάπτυξη ενός προσεκτικά επιλεγμένου και αποτελεσματικού προγράμματος που περιλαμβάνει δράσεις κοινωνικού και οικολογικού περιεχομένου συμβάλλει στη βελτίωση και την ενίσχυση της εικόνας της επιχείρησης.

COCA – COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ

Η αναγνώριση της ευθύνης της για την προστασία του περιβάλλοντος είναι μία από τις βασικές αρχές της εταιρείας. Στο πλαίσιο της συστηματικής περιβαλλοντικής πολιτικής της εντάσσεται η πιστοποίηση των εγκαταστάσεών της στο Σχηματάρι, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, τη Ρόδο, τον Βόλο και το Αίγιο κατά το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001. Μέχρι το τέλος του 2003 αναμένεται η πιστοποίηση και των υπολοίπων μονάδων. Όλα τα εργοστάσιά της που έχουν πιστοποιηθεί ή βρίσκονται στη διαδικασία πιστοποίησης διαθέτουν εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού για την επεξεργασία των υγρών λυμάτων, εφαρμόζουν προγράμματα ανακύκλωσης υλικών και ελέγχου της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και καυσίμων με στόχο την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούν δείκτες για την παρακολούθηση όλων των σχετικών παραμέτρων.

Η COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ ενισχύει επίσης τις οικολογικού περιεχομένου πρωτοβουλίες των εργαζομένων στις κατά τόπους μονάδες της για τη συστηματική οργάνωση δενδροφυτεύσεων και τον καθαρισμό παράλιων περιοχών στις οποίες λειτουργούν εργοστάσιά της. Οι υπεύθυνοι της εταιρείας εκτιμούν ότι η συνεργασία με φορείς προστασίας του περιβάλλοντος και με οργανώσεις που επιτελούν ανθρωπιστικό έργο δεν είναι απλά εφικτή, αλλά και επιβεβλημένη. Έτσι η COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ έχει συνεργαστεί κατά καιρούς με φορείς και οργανώσεις όπως είναι η WWF, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η MEDASSET, το MDA, το σωματείο Σώστε τα Παιδιά κ.ά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις του κ. Βασίλη Λώλα, διευθυντή επικοινωνίας της εταιρείας, για το μέλλον των χορηγικών πρωτοβουλιών στη χώρα μας, καθώς τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται εντυπωσιακή δραστηριότητα στον τομέα αυτό. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Λώλας, «στην εποχή μας η έννοια της χορηγίας στην Ελλάδα έχει χάσει ουσιαστικά το νόημά της, καθώς τόσο οι επιχειρήσεις όσο και διάφοροι φορείς και οργανισμοί παρουσιάζουν υπερβολική χορηγική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα ο χώρος να έχει κορεστεί. Πιστεύω ότι στο μέλλον οι εταιρείες θα αναζητούν χορηγικές πρωτοβουλίες εναρμονισμένες με τους γενικότερους στόχους και τη στρατηγική τους. Ταυτόχρονα θα επιδιώκεται ο σχεδιασμός των χορηγικών δραστηριοτήτων σε βάθος χρόνου και με συνέχεια, ώστε να μην εμφανίζεται ως περιστασιακή δράση».

ΦΑΓΕ ΑΕ

Σχετικά με την ανάδειξη του κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων, η κα Αναστασία Γιάγκα, προϊσταμένη εταιρικών υποθέσεων και δημοσίων σχέσεων της ΦΑΓΕ, μας πληροφόρησε ότι η εταιρεία της είναι έτοιμη και πάντα πρόθυμη να μελετά κάθε είδους πρόταση, εφόσον αυτή συμβαδίζει με τη στρατηγική και την πολιτική της. Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη αναπτύξει μία ιδιαίτερα επιτυχημένη συνεργασία με τη UNISEF.

Σε ό,τι αφορά θέματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, η πολιτική της ΦΑΓΕ φαίνεται πως έχει «γερά θεμέλια», εάν κρίνει κανείς από τον τρόπο με τον οποίο έκτισε το εργοστάσιό της στη Μεταμόρφωση Αττικής. Πιστεύοντας στην ανάπτυξη της βιομηχανίας με σεβασμό στο περιβάλλον, δημιούργησε ένα εργοστάσιο για το οποίο οι κατασκευαστές του τιμήθηκαν με το πρώτο βραβείο εφαρμοσμένης αρχιτεκτονικής. Επένδυσε μεγάλα ποσά σε συστήματα ανακτήσεως ενέργειας, ενώ χρησιμοποιεί υγραέριο για την παραγωγή της ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία του εργοστασίου. Επίσης το βιομηχανικό συγκρότημα διαθέτει την υποδομή για να δεχθεί ως πηγή ενέργειας το φυσικό αέριο, μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του δικτύου στη συγκεκριμένη περιοχή. Με τον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό του κατόρθωσε να περιορίσει την εκπομπή αέριων ρύπων κάτω από το 50% των επιτρεπόμενων ορίων, ενώ διαθέτει και συστήματα εξοικονόμησης νερού. Στόχος της εταιρείας είναι να περιορίσει την περιεκτικότητα των υγρών αποβλήτων σε ρυπογόνες ουσίες κάτω από το 50% των επιτρεπόμενων ορίων και για τον λόγο αυτό έχει επενδύσει 2,5 εκατ. ευρώ σε εγκαταστάσεις πρωτογενούς και δευτερογενούς βιολογικής επεξεργασίας με ταυτόχρονη έγχυση καθαρού οξυγόνου επί των υγρών αποβλήτων.

Η ΦΑΓΕ είναι ιδρυτικό μέλος της ελληνικής Εταιρείας Ανάκτησης και Ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων, μίας μη κερδοσκοπικής εταιρείας, στην οποία συμμετέχουν οι μεγαλύτερες βιομηχανίες παραγωγής συσκευασμένων προϊόντων και υλικών συσκευασίας. Στόχος της είναι η ανάπτυξη λύσεων για την ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων σύμφωνα και με τις αντίστοιχες Κοινοτικές οδηγίες. Εκτός αυτού υπάρχει και ενδοεπιχειρησιακό πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης των συσκευασιών και των ξύλινων παλετών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, ενώ μέσω των μηνυμάτων στις ετικέτες των παιδικών γιαουρτιών junior οι μικροί καταναλωτές ευαισθητοποιούνται σε περιβαλλοντικά θέματα.

ΕΛΑΪΣ ΑΕ

Από το 1996 η ΕΛΑΪΣ είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001. Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού και η σταθερή δέσμευση της διοίκησης της εταιρείας συνθέτουν το κατάλληλο πλαίσιο για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής παιδείας. Τα πρότυπα συστήματα προληπτικής συντήρησης, αλλά και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού εξασφαλίζουν συνέπεια στην προστασία του περιβάλλοντος και οικονομία στη χρήση των φυσικών πόρων και της ενέργειας –στοιχεία που είναι απαραίτητα συστατικά της βιώσιμης ανάπτυξης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας που καταβάλλει η διοίκηση της εταιρείας για την προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί η μείωση της χρήσης νερού από το 1996 μέχρι σήμερα κατά 85%.

Τι υπάρχει πίσω από την υποδειγματική περιβαλλοντική πολιτική που ακολουθεί η ΕΛΑΪΣ εδώ και χρόνια; Η χρήση νέων τεχνολογιών, που απαιτούν πολύ χαμηλότερο συντελεστή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, ο διαχωρισμός και η διάθεση των στερεών αποβλήτων σε τρίτους, η συνεχής παρακολούθηση του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων με σύγχρονους βιομηχανικούς αυτοματισμούς και από άρτια εκπαιδευμένους εργαζόμενους. Όλα αυτά εξασφάλισαν σταθερή και συνεχή βελτίωση στην περιβαλλοντική διαχείριση, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν και οι αντίστοιχες διακρίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η συνεχής αυτή βελτίωση κατέταξε την ΕΛΑΪΣ ανάμεσα στις καλύτερες βιομηχανίες της Ευρώπης με την απόκτηση του βραβείου EBEAFI 1998, που αφορά στο «Καλύτερο Περιβάλλον και Βιομηχανία». Επίσης το 2001 η εταιρεία κατέκτησε το πρώτο βραβείο ΕΒΕΑ 2001 στον τομέα «Επιχείρηση και Περιβάλλον».

Η ευαισθητοποίησή της σε θέματα περιβάλλοντος αποδεικνύεται και από την επαφή της με φορείς όπως η WWF. Με τη WWF συνεργάζεται επί σειρά ετών πάνω σε ένα εθνικό ενημερωτικό πρόγραμμα που αφορά κρίσιμα περιβαλλοντικά θέματα, όπως τα απειλούμενα πουλιά της χώρας μας και τους ελληνικούς βιότοπους. Επιπλέον μέσω της συνεργασίας της με την Τράπεζα Τροφίμων τα τρία τελευταία χρόνια, συμβάλλει σημαντικά στην αποστολή προϊόντων σε ιδρύματα με ανεπαρκείς πόρους. Αξιοσημείωτη είναι και η δραστηριότητα μίας ομάδας γυναικών εργαζομένων στις εταιρείες του ομίλου UNILEVER, οι οποίες έχουν δημιουργήσει τον Όμιλο Φιλανθρωπικών Εκδηλώσεων με σκοπό τη στήριξη οικογενειών ή ατόμων που ζουν στα όρια της φτώχειας.

Το ποσό που επενδύεται συνολικά για ενέργειες κοινωνικής συμβολής ανέρχεται ετησίως περίπου στο 2,5% των κερδών της εταιρείας.

ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

Η ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ με το πρόγραμμα «Ποιοτική Οδός» προχωρά εδώ και καιρό σε συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των τροφίμων που διακινούνται μέσα από τα καταστήματά της. Με τη χαρακτηριστική σφραγίδα που αποτελεί και σήμα εγγύησης για όλα τα στάδια της παραγωγής των προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης επιζητεί σταθερές συνεργασίες με τον αγροτικό κόσμο σε μία προσπάθεια διασφάλισης της ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα προωθεί τη διάθεση των βιολογικών προϊόντων. Στο πλαίσιο της σύνδεσης του ονόματος και της πολιτικής της με την εγγύηση ποιότητας που δίνει η ίδια η φύση, η εταιρεία, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος τον Ιούνιο του 2002, δραστηριοποιήθηκε σε μία σειρά ενεργειών με το σύνθημα «Η Φύση Προηγείται». Ανέλαβε πρωτοβουλίες για την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Άγριων Ζώων, συμβάλλοντας στη διάσωση 60 σπάνιων πουλιών που απειλούνται με εξαφάνιση. Φρόντισε για τη διαμόρφωση ειδικών χώρων φιλοξενίας των ειδών αυτών, για την προμήθεια της απαραίτητης τροφής και για την κάλυψη των συνολικών εξόδων περίθαλψής τους.

Εξάλλου τα καταστήματα του ομίλου ΚΑΡΦΟΥΡ διαθέτουν κάδους για τη συλλογή μπαταριών και την ανακύκλωσή τους μετά από ειδική επεξεργασία. Με τον τρόπο αυτό ο όμιλος συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα (λιγότερα τοξικά αέρια κατά τη διαδικασία αποτέφρωσης), στη διατήρηση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων και στην προστασία των φυσικών πόρων από την εξοικονόμηση των πρώτων υλών.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας εξετάζονται όλες οι εναλλακτικές προτάσεις διαχείρισης απορριμμάτων και τροποποίησης συσκευασιών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η τελική επιβάρυνση των αποδεκτών των απορριμμάτων. Σε συνεργασία με τους προμηθευτές του ο όμιλος επανασχεδιάζει τις συσκευασίες των προϊόντων, περιορίζοντας τον όγκο και το βάρος τους στο ελάχιστο αποδεκτό όριο, ώστε να διατηρείται το επίπεδο υγιεινής και ασφάλειας και να χρησιμοποιούνται υλικά που επιτρέπουν την αξιοποίηση της συσκευασίας. Μέσα από τη λήψη των αναγκαίων μέτρων προωθείται ο συνδυασμός της οικονομικής ανάπτυξης της επιχείρησης με την ταυτόχρονη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και ενέργειας.

Καθώς ο όμιλος επεκτείνεται με νέα καταστήματα σε όλη τη χώρα, λαμβάνεται ιδιαίτερη πρόνοια για τον σεβασμό των οικισμών, των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος σε κάθε περιοχή.

Α-Β ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στον ετήσιο απολογισμό της η διοίκηση της εταιρείας, «οι λιανέμποροι τροφίμων όχι μόνο πωλούν, αλλά και καταναλώνουν πολλές θερμίδες»! Έτσι η εξοικονόμηση ενέργειας είναι μία παράμετρος η οποία λαμβάνεται προσεκτικά υπ’ όψιν σε όλες τις λήψεις αποφάσεων, είτε πρόκειται για ανάπτυξη είτε για αναμόρφωση καταστημάτων είτε για αποθήκευση και διανομή προϊόντων. Κατά τη διαδικασία ένταξης των καταστημάτων ΤΡΟΦΟ και ΕΝΑ στον τρόπο λειτουργίας της Α-Β ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ενσωματώθηκε σε όλα αυτά τα καταστήματα το ενιαίο σύστημα διακίνησης προϊόντων. Το αποτέλεσμα ήταν να μειωθεί δραστικά ο αριθμός παραδόσεων εμπορευμάτων από 52 σε 10 ανά κατάστημα την ημέρα. Το όφελος για το περιβάλλον δεν ήταν μόνον η μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και της ρύπανσης, αλλά και η μείωση της παρεμπόδισης της κυκλοφορίας και της ηχορύπανσης στις περιοχές γύρω από τα υποκαταστήματα.

Στην εταιρεία εφαρμόζεται η αξιοποίηση της επιστροφής των φορτηγών στη βάση τους (back-hauling), για την εξοικονόμηση καυσίμου μεταφορών. Προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτρεπόμενη εκπομπή καυσαερίων και η οικονομία στην κατανάλωση, τα περισσότερα φορτηγά είναι εξοπλισμένα με μηχανές βάσει των προδιαγραφών EURΟ –2 (53% του στόλου) και EURO –1 (26% του στόλου).

Σε αρκετά καταστήματα της εταιρείας τοποθετήθηκε σύστημα φωτισμού που εξοικονομεί ενέργεια. Παράλληλα χρησιμοποιείται το Σύστημα Διαχείρισης Κτηρίων (BMS), το οποίο παρακολουθεί και ελέγχει την απόδοση και την κατανάλωση όλου του εξοπλισμού ψύξης από μία κεντρική θέση. Μία ακόμη πρωτοβουλία εξοικονόμησης ενέργειας, η οποία εφαρμόζεται σχεδόν σε όλα τα καταστήματα, είναι η ανακύκλωση της θερμότητας που αποβάλλεται από τον ψυκτικό κύκλο.

H διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί άλλη μία απόδειξη του ενδιαφέροντος της Α-Β ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ για την προστασία του περιβάλλοντος. Όλα τα χαρτοκιβώτια, καθώς και τα άλλα προϊόντα χαρτιού συλλέγονται και προωθούνται σε επεξεργαστές ανακύκλωσης. Έξω από τα κυριότερα καταστήματα έχουν τοποθετηθεί κάδοι συλλογής μεταλλικών δοχείων του Κέντρου Ανακύκλωσης και τα έσοδα από αυτή την δραστηριότητα διατίθενται υπέρ του συλλόγου το Χαμόγελο του Παιδιού. Παράλληλα η εταιρεία έχει εγκαταστήσει σε διάφορα καταστήματά της κιβώτια συλλογής χρημάτων για λογαριασμό οργανισμών όπως η UNISEF, ο Ερυθρός Σταυρός κ.ά.