Ακολουθώντας το παράδειγμα της Tesco, η Asda ανακοίνωσε την απόφασή της να αυξήσει τη συμμετοχή γυναικών στο στελεχικό της δυναμικό, καθώς είναι η δεύτερη μεγάλη επιχείρηση λιανεμπορίου τροφίμων που παρουσιάζει μεγάλη «ψαλίδα» στον αριθμό ανδρών και γυναικών στελεχών.

Η θυγατρική τής Walmart ανακοίνωσε στα τέλη Φεβρουαρίου τα σχετικά στοιχεία, στο πλαίσιο δημοσίευσης της έκθεσης Gender Pay Gap, ευθυγραμμιζόμενη με τις νέες απαιτήσεις του βρετανικού κράτους.

Σύμφωνα με την έκθεση, η μέση διαφορά αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών υπαλλήλων της εταιρείας είναι στο 8,9% σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας, που κυμαίνεται περί του 18,4%. Η Asda δήλωσε πως το 86% του προσωπικού της εργάζεται με ωριαία απασχόληση, όπου δεν παρατηρούνται διαφορές μισθών.

Παράλληλα, όμως, αποκάλυψε πως μόλις το 35% των υψηλόβαθμων στελεχών της είναι γυναίκες, συγκρινόμενο με το 70% που κατέχει χαμηλές θέσεις στην ιεραρχία. Λίγες μέρες νωρίτερα η Tesco, με διαφορά αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στο 8,7%, αναγνώρισε πως πρέπει να πάρει μέτρα για βελτίωση της αναλογίας των φύλων στις ηγετικές θέσεις της εταιρείας, που κατά 60% ανήκει σε άνδρες.

Η Asda παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν μείωση της απόστασης μεταξύ των σχετικών ποσοστών, από το 2014 έως σήμερα, με 31% και 35% αντίστοιχα των ηγετικών θέσεων να ανήκουν σε γυναίκες. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η M&S ανακοίνωσε την ίδια περίοδο πως ο μέσος όρος διαφοράς μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι μόλις 3,3%, πολύ μικρότερος από τον μέσο όρο της χώρας, αλλά η διαφορά των bonus που λαμβάνουν γυναίκες και άνδρες αυξάνει αυτό το ποσοστό σχεδόν στο 16%.