Τα φορολογικά και άλλα κίνητρα, που χορήγησε η κυβέρνηση για τη συνένωση των επιχειρήσεων (ΑΕ ή ΕΠΕ), εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αναμένεται να πυροδοτήσουν ένα νέο κύμα εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Τα φορολογικά και άλλα κίνητρα, που χορήγησε η κυβέρνηση για τη συνένωση των επιχειρήσεων (ΑΕ ή ΕΠΕ), εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αναμένεται να πυροδοτήσουν ένα νέο κύμα εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση των κινήτρων είναι οι υπό συγχώνευση ή εξαγορά εταιρείες να μην ανήκουν στον ίδιο επιχειρηματικό όμιλο, δηλαδή να μην συνδέονται μετοχικά με οποιοδήποτε τρόπο. Τα νέα κίνητρα είναι τριών ειδών, χορηγούνται για συγχωνεύσεις που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2004 και ισχύουν για τις επόμενες λογιστικές χρήσεις έως χρήση του 2005.

Τα κίνητρα

1. Κατά πρώτο λόγο χορηγούνται εκπτώσεις στη φορολογία κερδών για τα δύο επόμενα χρόνια από τη συγχώνευση ή την εξαγορά. Τον πρώτο χρόνο η έκπτωση είναι 10 ποσοστιαίες μονάδες μείωση στον συντελεστή φορολογίας κερδών της νέας εταιρείας και 5 μονάδες το δεύτερο χρόνο.

2. Παράλληλα, στις ίδιες περιπτώσεις δίνεται και η δυνατότητα σχηματισμού αφορολόγητων αποθεματικών για επενδύσεις, όπως προβλέπει το άρθρο 20 το Αναπτυξιακού Νόμου 1892/1990.

3. Πρόσθετη φορολογική έκπτωση από τα κέρδη της νέας εταιρείας θα χορηγείται για τα ισόποσα των ασφαλιστικών εισφορών, για προσλήψεις νέου προσωπικού μετά τη συγχώνευση ή την εξαγορά.

Όλες αυτές οι παροχές, χωρίς να αποτελούν και από μόνες τους επαρκή λόγο για εξαγορές ή συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, διευκολύνουν τη λήψη της σχετικής απόφασης. Είναι επίσης ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι τα κίνητρα χορηγούνται εκτός από τις Ανώνυμες και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης. Έτσι το κύμα των εξαγορών και των συγχωνεύσεων δεν θα περιορισθεί στις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά θα περιλάβει και τους μικρομεσαίους. Οι επιπτώσεις των νέων μέτρων δεν θα γίνουν αισθητές παρά μόνο μετά από παρέλευση αρκετών μηνών από την ψήφιση του σχετικού νόμου στη Βουλή, που ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο.

Ο κλάδος των τροφίμων

Ειδικά στον κλάδο των τροφίμων οι τάσεις για εξαγορές και συγχωνεύσεις ήταν ήδη ισχυρές και πριν την ψήφιση του νέου νόμου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πρόσφατη εξαγορά της Goody's από τον όμιλο της ΔΕΛΤΑ.

Εν πάση περιπτώσει, πολλές εξαγορές και συγχωνεύσεις θα υλοποιηθούν στον κλάδο της διατροφής, λόγω των ιδιαίτερα ανταγωνιστικών συνθηκών που επικρατούν εκεί. Και δεν θα έχουν όλες φιλικό χαρακτήρα, λόγω των αξεπέραστων πραγματικών προβλημάτων μακροπρόθεσμης επιβίωσης που αντιμετωπίζουν πολλές επιχειρήσεις. Αυτό δε ισχύει για όλους τους επιμέρους τομείς, από την παραγωγή και τις εισαγωγές, μέχρι τις διανομές, το λιανεμπόριο και το έτοιμο φαγητό έξω από ή προς το σπίτι. Δεν υπάρχει λόγος να θυμίσουμε εδώ τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στα τρόφιμα. Η τάση αυτή όμως είναι αισθητή σε όλες τις εκφάνσεις του κλάδου.