Αν και η Μεικτή Διαρκής Επιτροπή Εμπορίου, που συστήθηκε στο πλαίσιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, με σκοπό τον χειρισμό του συνόλου των θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο, δεν έχει ακόμα συνεδριάσει, πηγές του υπουργείου, κατόπιν των σχετικών διαβουλεύσεων με εκπροσώπους του λιανεμπορίου, συμφωνούν ότι «η εμπορική πολεοδομία δεν είναι ένα ζήτημα που επέλυσε δια παντός ο ισχύων νόμος του 2005. Απαιτούνται αναπροσαρμογές…». Στο πλαίσιο αυτό, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει για αλλαγές στο άρθρο 10 του Ν3377/05, το οποίο επιτρέπει χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς την ίδρυση υπεραγορών λιανικής στο Λεκανοπέδιο της Αττικής και στη Θεσσαλονίκη, όπως κι άλλοι εμπορικοί σύλλογοι ζητούν να καταστούν αυστηρότεροι οι σχετικοί όροι στις περιοχές τους.

‘Ηδη από τον περασμένο Ιούλιο ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Χ. Φώλιας, εξήγγειλε τη σύσταση Μεικτής Διαρκούς Επιτροπής Εμπορίου υπό τον συντονισμό του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου, κ. Δ. Σκιαδά, με σκοπό τον χειρισμό του συνόλου των θεμάτων που απασχολούν το εμπόριο. Στο τραπέζι των συνομιλιών που έγιναν έως σήμερα με την ηγεσία του υπουργείου, οι φορείς της αγοράς έχουν θέσει ζητήματα, όπως η λειτουργία της αγοράς, το υπαίθριο εμπόριο, η εμπορική πολεοδομία, αλλά και τα σχετικά με τα ειδικά κίνητρα και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για την ανάπτυξη των εμπορικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με εκπρόσωπους των λιανέμπορων, ιδιαίτερης σημασίας θέμα είναι αυτό της εμπορικής πολεοδομίας, καθώς την τελευταία διετία η εκρηκτική εμφάνιση νέων εμπορικών κέντρων και πολυχώρων, κυρίως στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, αλλά και στα αστικά κέντρα της περιφέρειας, δημιουργεί έντονα προβλήματα στις τοπικές αγορές.

Αν και η Επιτροπή δεν έχει ακόμα συνεδριάσει, καλά πληροφορημένες πήγες του Υπουργείου Ανάπτυξης λένε ότι η εμπορική πολεοδομία δεν είναι ένα ζήτημα που επέλυσε δια παντός ο ισχύων νόμος. «Οι συνθήκες και τα δεδομένα αλλάζουν με ιδιαίτερα ταχείς ρυθμούς, οπότε πάντα απαιτούνται αναπροσαρμογές. Το υπουργείο είναι ανοικτό σε οποιεσδήποτε σχετικές προτάσεις υποβληθούν προς διαβούλευση και τις εξετάζει πάντα με την δέουσα προσοχή», σχολιάζουν χαρακτηριστικά.

Οι προτάσεις του ΕΣΑ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ), μάλιστα, έχει καταθέσει πρόταση για αλλαγές στο άρθρο 10 του Ν3377/05, το οποίο επιτρέπει χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς την ίδρυση υπεραγορών λιανικής στο Λεκανοπέδιο της Αττικής και στη Θεσσαλονίκη, ενώ κι άλλοι εμπορικοί σύλλογοι της χώρας έχουν προτείνει να καταστούν αυστηρότεροι οι σχετικοί όροι, όσον αφορά Στις αγορές της περιφέρειας. ‘Οπως σημειώνουν εκπρόσωποι του ΕΣΑ, «δικαιώθηκε η άποψή μας περί εξαίρεσης του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης από τον εμπορικό σχεδιασμό. Η ανέγερση μεγάλων εμπορικών σχημάτων θα λειτουργήσει μειονεκτικά για τις υπάρχουσες εμπορικές επιχειρήσεις, όσον αφορά τόσο στην αγοραστική τους κίνηση όσο και την προοπτική της ανάπτυξής τους, ενώ αντίθετα θα δώσει συγκριτικό πλεονέκτημα στους ισχυρούς, ευνοώντας ένα παιχνίδι χωρίς κανόνες».

Οι έμποροι, μάλιστα, προτείνουν:

 • Να καταργηθεί η εξαίρεση από τη διαδικασία αδειοδότησης των εμπορικών κέντρων και των πολυχώρων που αφορά στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και στον Δήμου Εχεδώρου, και να γίνει υποχρεωτική και στις περιοχές αυτές η αδειδότηση για εμπορικά κέντρα άνω των 5.000 τμ.
 • Να υπαχθούν ρητά στη διαδικασία αδειοδότησης τα εμπορικά κέντρα και οι πολυχώροι κι όχι μόνο τα μεμονωμένα μεγάλα καταστήματα λιανικής.
 • Να υπάρξει χαρτογράφηση των τουριστικών ζωνών και περιοχών εντός των ορίων των πόλεων.
 • Να αντιμετωπιστεί εκ του νόμου η συστέγαση καταστημάτων σε ενιαίο οικοδομικό συγκρότημα (εμπορικό κέντρο) ως ενιαίο μεγάλο κατάστημα.
 • Να υπάρξει κεντρικός σχεδιασμός για τις εμπορικές χρήσεις (εμπορική πολεοδομία, οικονομική γεωγραφία, υποδομές και σχεδιασμός χρήσεων πριν τις πεζοδρομήσεις).

Αδειοδότηση υπερκαταστημάτων: Τι ισχύει σήμερα

Για την ίδρυση καταστημάτων λιανικού εμπορίου απαιτείται άδεια, που χορηγείται με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ύστερα από γνώμη της αντίστοιχης οικονομικής και κοινωνικής επιτροπής, του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και του οικείου επιμελητηρίου, όταν η συνολική επιφάνεια του εμπορικού καταστήματος είναι:

 • ‘Ανω των 1.500 τμ στη Ρόδο και την Κέρκυρα, ανεξάρτητα από την απόσταση του καταστήματος από τον δήμο ή την κοινότητα, και στην Κρήτη, εφόσον το κατάστημα βρίσκεται σε απόσταση μέχρι 20 χλμ από το πολεοδομικό κέντρο της πρωτεύουσας κάθε νομού.
 • ‘Ανω των 500 τμ στα νησιά Χίος, Κως, Λέσβος, Σάμος, Σύρος, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Λευκάδα.
 • ‘Ανω των 200 τμ στα υπόλοιπα νησιά της χώρας.
 • ‘Ανω των 2.500 τμ σε δήμους με πληθυσμό από 100.000 κατοίκους, εφόσον το κατάστημα βρίσκεται σε απόσταση μέχρι 20 χλμ από το κέντρο των δήμων.
 • ‘Ανω των 1.500τμ, σε δήμους με πληθυσμό από 15.000 έως 100.000 κατοίκους, εφόσον το κατάστημα βρίσκεται μέχρι 20 χλμ από το κέντρο των δήμων. Το πληθυσμιακό όριο υπολογίζεται σύμφωνα με την εκάστοτε τελευταία απογραφή. Δεν απαιτείται άδεια σχετική με τα προαναφερόμενα για την ίδρυση καταστημάτων οποιασδήποτε επιφάνειας στην περιφέρεια της ΝΑ Αθηνών-Πειραιώς, με εξαίρεση τα νησιά της, των Νομαρχιών Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής, καθώς και των ορίων των Δήμων Θεσσαλονίκης και Εχεδώρου.
 • Στην επιφάνεια του καταστήματος δεν υπολογίζονται οι χώροι στάθμευσης των οχημάτων των πελατών και οι υπαίθριοι χώροι, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται ως χώροι υποβοηθητικοί της εμπορικής δραστηριότητας. Η μίσθωση ή οποιασδήποτε μορφής παραχώρηση χρήσης χώρου εντός καταστήματος σε άλλη επιχείρηση δεν επηρεάζει τον υπολογισμό της συνολικής επιφάνειας αυτού.