Σε αναδρομική άρση της ασυλίας έναντι των φορολογικών ελέγχων προχωρεί το Υπουργείο Οικονομικών για όσους ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις έχουν αποδεχτεί τις ρυθμίσεις περαίωσης των εκκρεμών φορολογικών τους υποθέσεων, αλλά δεν εξοφλούν στο σύνολό του τον κατ' αποκοπή φόρο για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση, ενώ στο τέλος του μήνα λήγει και η προθεσμία της αποδοχής της για τις χρήσεις των ετών 2000-2006. Από την εφαρμογή των ρυθμίσεων για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο έως σήμερα έχουν βεβαιωθεί έσοδα συνολικού ύψους 2,3 δισ. ευρώ, από τα οποία έχουν εισπραχθεί τα 1,2 δισ. ευρώ.

‘Εως το τέλος του μήνα περισσότερες από 180.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να προσέλθουν στις εφορίες, ενώ το ελάχιστο ποσό των φόρων που καλείται να πληρώσει κάθε ελεύθερος επαγγελματίας ή επιχείρηση κυμαίνεται μεταξύ 200 και 600 ευρώ για κάθε ανέλεγκτη χρήση. Τα σχετικά εκκαθαριστικά σημειώματα επιδίδονται στους υπόχρεους από δικαστικούς επιμελητές ή εφοριακούς υπαλλήλους, είτε οι υπόχρεοι ειδοποιούνται τηλεφωνικώς, προκειμένου να τα παραλαμβάνουν οι ίδιοι.

Από τη στιγμή που ο φορολογούμενος παραλαμβάνει το εκκαθαριστικό του, έχει προθεσμία 10 ημερών να προσέλθει στη ΔΥΟ, προκειμένου να δηλώσει ότι αποδέχεται να πληρώσει το οφειλόμενο ποσό και να καταβάλει άμεσα είτε το σύνολο του καταλογισθέντος φόρου είτε μια προκαταβολή του, ύψους 20%, όπως προβλέπει ο νόμος.

Δεν θα δοθεί παράταση

Σύμφωνα με στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου, από την εφαρμογή των ρυθμίσεων για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο έως σήμερα έχουν βεβαιωθεί έσοδα συνολικού ύψους 2,3 δισ. ευρώ, από τα οποία έχουν εισπραχθεί τα 1,2 δισ. ευρώ.

‘Οπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, η προθεσμία για τη ρύθμιση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων (περαίωση) και των ληξιπρόθεσμων χρεών λήγει στις 30 Ιουνίου 2009, και δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράταση. ‘Οσοι θελήσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, γλιτώνοντας μέρος των προσαυξήσεων, πρέπει να προσέλθουν στις εφορίες έως το τέλος του μήνα.

Η περαίωση -το βασικότερο, ίσως, από τα μέτρα της κυβέρνησης για το κλείσιμο της “μαύρης τρύπας” του προϋπολογισμού- αφορά σε ανέλεγκτες υποθέσεις της περιόδου 2000-2006. Δίνει τη δυνατότητα, στις επιχειρήσεις, να κλείσουν τα βιβλία τους χωρίς έλεγχο, πληρώνοντας ένα ποσό, το οποίο κατ’ ελάχιστο διαμορφώνεται στα 500 ευρώ ανά χρήση για τις επιχειρήσεις με βιβλία Β’ κατηγορίας.