Έναν χρόνο συμπλήρωσε το Pep+ (PepsiCo Positive), το οποίο αποτελεί τη βασική στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης της PepsiCo Hellas. Το Pep+ είναι ένα πολυδιάστατο πλέγμα δράσεων ESG, οι οποίες εκτείνονται από την παραγωγική και καθημερινή δραστηριότητα της PepsiCo Hellas και τους συνεργάτες της μέχρι και τις τοπικές κοινωνίες. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η PepsiCo Hellas έγινε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, που χρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί 100% ανακυκλωμένο πλαστικό (rPet) στις συσκευασίες προϊόντων της (Pepsi, Lipton, Ήβη) από τον Ιανουάριο του 2022. Παράλληλα, µε βασικό στρατηγικό άξονα τη βιώσιμη ανάπτυξη η PepsiCo Hellas παρουσίασε τη δική της Green Team Hellas και με τη συμμετοχή περισσότερων από εκατό εργαζομένων της, υλοποίησε την εταιρική εθελοντική δράση του παράκτιου καθαρισμού της παραλίας του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας τον Απρίλιο πέρυσι. Από τα πλαστικά καπάκια που συγκεντρώθηκαν, στο πλαίσιο της δράσης, κατασκευάστηκαν κάδοι ανακύκλωσης που τοποθετήθηκαν σε όλες τις παραλίες τις Αντιπάρου. Ένας ακόμη άξονας αειφόρου ανάπτυξης για την PepsiCo Hellas είναι η υιοθέτηση καινοτόμων συστημάτων άρδευσης στις καλλιέργειες, με σκοπό την εξοικονόμηση νερού και την βέλτιστη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, με την εφαρμογή ενός νέου σύγχρονου μοντέλου ποτίσματος στις εκτάσεις που καλλιεργούν οι Έλληνες παραγωγοί πατάτας, με τους οποίους συνεργάζεται η εταιρεία.