Στην πολιτική της γρήγορης επέκτασης, με τη δημιουργία νέων ιδιόκτητων καταστημάτων, εμμένει ο όμιλος Πέντε, θεωρώντας σκόπιμη τη διεύρυνση του δικτύου του, ώστε, αφενός, να εξασφαλίσει ανάπτυξη υπό την αντίξοη οικονομική συγκυρία και, αφετέρου, να διαμορφώσει τις αναγκαίες υποδομές για την ταχύτερη διόγκωση των μεγεθών του, εφόσον ομαλοποιηθούν οι συνθήκες της οικονομίας μας.

Το 2009 η Πέντε λειτούργησε επτά νέα καταστήματα, τα οποία εγκατέστησε σε ιδιόκτητα ακίνητα, ενώ φέτος σχεδιάζει να εγκαινιάσει ακόμα επτά νέα σημεία πώλησης κι αυτά σε ιδιόκτητα ακίνητα.

Η αλυσίδα κατά παράδοση εμμένει στην αγορά ακινήτων για τη στέγαση των καταστημάτων της, αποφεύγοντας το καθεστώς του ενοικίου, καθώς η διοίκησή της θεωρεί ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται στέρεες βάσεις για την ανάπτυξη του δικτύου της και ότι ενισχύεται η υπεραξία της εταιρείας ως κατόχου σημαντικής ακίνητης περιουσίας.

Ο όμιλος, λοιπόν, ευελπιστεί ότι στο τέλος του έτους θα μετρά στο δυναμικό του 134 καταστήματα, εκ των οποίων τα 65 σε ιδιόκτητα ακίνητα, και ότι με τα νέα σούπερ μάρκετ που θα εγκαινιάσει φέτος θα επεκτείνει τους χώρους των πωλήσεών του περί τα 5.300 τμ. Τα νέα καταστήματα ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο βοηθούν στην αύξηση των πωλήσεων του ομίλου, που υφίστανται έντονα την πίεση από τη μείωση της ζήτησης.

Προσδοκία βελτίωσης αποτελεσμάτων
Σύμφωνα με τα στοιχεία των δημοσιευμένων ισολογισμών της, το 2009 έκλεισε για την Πέντε με κύκλο εργασιών στα 413,208 εκατ. ευρώ, έναντι 401,251 εκατ. ευρώ που ήταν το 2008, ενώ σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 445,250 εκατ. ευρώ, έναντι 434,281 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση.

Τα κέρδη της εταιρείας σε ενοποιημένη βάση διαμορφώθηκαν πέρυσι ελαφρώς μειωμένα στα 11,055 εκατ. ευρώ από 11,657 εκατ. ευρώ το 2008, ενώ για φέτος, εφόσον δεν υπάρξουν περισσότερο αρνητικές «εκπλήξεις» για την αγορά της λιανικής, ο όμιλος προσβλέπει σε μια μικρή βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων του, αφού εκτιμά ότι θα διαμορφωθούν περί τα 12 εκατ. ευρώ.

Την αισιοδοξία της διατηρεί η διοίκηση της Πέντε και για τον εταιρικό κύκλο εργασιών, ο οποίος αναμένεται ότι θα βελτιωθεί περαιτέρω, φθάνοντας τα 430 εκατ. ευρώ, υποβοηθούμενος σε μεγάλο βαθμό από τα νέα σημεία πώλησης.

Όσον αφορά στην επέκταση του δικτύου της η Πέντε πρόκειται φέτος να επενδύσει το ποσό των 12 εκατ. ευρώ – το 2009 για τον ίδιο σκοπό είχε διαθέσει περί τα 12 εκατ. ευρώ.

«Ανοικτή» σε συζητήσεις
Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική της επιθετικής επέκτασης μέσω εξαγορών φαίνεται ότι δύσκολα η διοίκηση της Πέντε θα επιχειρούσε φέτος σε αυτήν την κατεύθυνση, με στόχο κάποιες τοπικές αλυσίδες του κλάδου. Πάντως, αυτό δεν αναιρεί το ενδιαφέρον της για την ισχυροποίηση της παρουσίας της σε τοπικές αγορές της περιφέρειας, οπότε δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο, αν και η κρισιμότητα της περιόδου μάλλον απομακρύνει παρόμοιες σκέψεις. Είναι γνωστό, εξάλλου, ότι κατά το παρελθόν η εταιρεία είχε διαπραγματευτεί με τις διοικήσεις μικρών τοπικών εταιρικών σχημάτων το ενδεχόμενο εξαγοράς τους χωρίς, ωστόσο, αποτελέσματα.

Ως προς το ενδεχόμενο στρατηγικής συνεργασίας η Πέντε φέρεται «ανοικτή στις συζητήσεις» με άλλους μεγάλους «παίκτες» του οργανωμένου λιανεμπορίου, για τη διερεύνηση των προϋποθέσεων ανάληψης κοινής δράσης. Υπενθυμίζουμε, πάντως, ότι η σύμπραξή της στο όχι μακρινό παρελθόν με τη Σκλαβενίτης, με στόχο τη δημιουργία κοινού ομίλου αγορών, είχε ατονήσει.