Αξιοπρόσεκτα θετικά, δεδομένης της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, αναμένεται να κλείσει φέτος η κερδοφορία της Πέντε. Σύμφωνα και με τις τελευταίες ενδείξεις, τα κέρδη της θα διαμορφωθούν κοντά στο περυσινό επίπεδο. Η εταιρεία, που κατά παράδοση διαχειρίζεται με μεγάλη σύνεση το λειτουργικό της κόστος, καταφέρνει, επεκτείνοντας το δίκτυό της, να διατηρεί τον τζίρο της.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι εδώ και πολλά χρόνια η Πέντε πετυχαίνει να διατηρεί από τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου. Όπως επισημαίνουν στο σελφ σέρβις στελέχη της, από το 1983 διατηρεί το ποσοστό καθαρού κέρδους επί του τζίρου της σε επίπεδο άνω του 3%, όταν σε μέσα επίπεδα ο ανταγωνισμός της εμπορεύεται τα προϊόντα του με περιθώριο κέρδους περίπου 1,2%.

Ειδικότερα, στην τελευταία εικοσιπενταετία η μεγαλύτερη επίδοση της Πέντε καταγράφηκε το 1989, οπότε το περιθώριο καθαρού κέρδους ανήλθε στο 6% (!) επί του ετήσιου τζίρου της. Στην εν λόγω περίοδο σε ετήσια βάση τα κέρδη της κυμάνθηκαν μεταξύ 4% και 5%. Ως χρονιά με τη χαμηλότερη επίδοση αναφέρεται το 1999, οπότε το περιθώριο καθαρού κέρδους της περιορίσθηκε στο 3,01% επί του τζίρου της.

Ενδεικτικά, βάσει των στοιχείων της εταιρείας, η χρήση του 2008 έκλεισε γι’ αυτήν με περιθώριο κέρδους 3,87%, του 2007 με 4,27%, του 2006 με 4%, του 2005 με 3,61%, του 2004 με 5,14%, του 2003 με 5,84% και του 2002 με 5,43%. Η περυσινή χρονιά έκλεισε για την Πέντε με περιθώριο καθαρού κέρδους 3,72% –επίδοση ιδιαίτερα υψηλή, αν ληφθούν υπόψη το αρνητικό κλίμα στην αγορά, η μείωση των λιανικών πωλήσεων, η περιορισμένη ρευστότητα και οι επισφάλειες που έπληξαν χιλιάδες εμπορικές επιχειρήσεις. Φέτος, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι δεν θα κινηθεί μακριά από όσα πέτυχε τα τελευταία χρόνια, διατηρώντας πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού της.

Θέμα μίγματος στρατηγικής
Στελέχη της Πέντε, σχολιάζοντας τα υψηλά περιθώρια καθαρού κέρδους, τα αποδίδουν σε ποικίλους παράγοντες, εστιάζοντας ωστόσο στη στρατηγική της συγκράτησης του κόστους, η οποία, όπως τονίζουν, χαρακτηρίζει από ιδρύσεως της εταιρείας, διασφαλίζοντας έτσι σε υψηλά επίπεδα την κερδοφορία της. Πέραν αυτών, η Πέντε έχει χτίσει με επιμονή σχέσεις καλής συνεργασίας με τους προμηθευτές της και κρατά σε χαμηλά επίπεδα τις καθυστερήσεις πληρωμών, ώστε κερδίζει σημαντικές παροχές από τους παραγωγούς, μεριμνώντας, ταυτόχρονα, να διαθέτει πάντα την απαιτούμενη ρευστότητα, προκειμένου να αποφεύγει τον δανεισμό για την υποστήριξη των επενδυτικών της σχεδίων.

Εξάλλου, στα κύρια πλεονεκτήματα της εταιρείας περιλαμβάνεται και η ταχύτητα στη λήψη των αποφάσεών της, καθώς ο συγκεντρωτισμός είναι ένα από τα γνωρίσματά της. Το 2011 η κερδοφορία της θα δεχθεί πιέσεις, πράγμα που συνέβη και φέτος, αφού, λόγω συγκυρίας, δεν αναμένεται τόνωση των πωλήσεων.

Συνάμα, η προσδοκία απόδοσης κάθε νέου της καταστήματος (πάντα τα καινούργια καταστήματα φέρνουν μερίδια τζίρου, αντισταθμίζοντας τις συγκυριακές απώλειες των παλαιότερων) δεν δικαιώνεται πριν περάσει το λιγότερο ένας μήνας από την εγκαινίασή του. Η αλυσίδα, πάντως, εφαρμόζει τη δοκιμασμένη στρατηγική της περικοπής κόστους όπου και όσο είναι δυνατόν, ώστε να μην χαλάσει η σχέση καθαρού αποτελέσματος προς τον τζίρο της, και να περιορίσει τις επιπτώσεις του υψηλού πληθωρισμού, που πλήττει την οικονομία μας, στα αποτελέσματά της.

Σε ό,τι αφορά την επέκταση του δικτύου της, το 2011 η Πέντε έχει προγραμματίσει τη λειτουργία 3 ή 4 νέων καταστημάτων, εκ των οποίων το ένα θα εδρεύει στην Αριδαία και ένα δεύτερο στην Ακράτα.