Θετικά έκλεισε το 2011 για τον όμιλο Πέντε. Σύμφωνα με τη διοίκησή του, το 2011 καταγράφηκε άνοδος των πωλήσεων κατά 4,4% έναντι του 2010, με την Πέντε ΑΕ να αυξάνει τα έσοδά της κατά περίπου 4,3% και τη θυγατρική της Αργώ ΑΕ, να διατηρεί σε περίπου σταθερά επίπεδα τις πωλήσεις της (ο τζίρος της εμφάνισε οριακή πτώση).

Kατά τα στελέχη της Πέντε, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά οι επιδόσεις του ομίλου κρίνονται θετικές και σε αυτό πρέπει να συνυπολογιστεί το γεγονός ότι βάσει των πρώτων ενδείξεων, το καθαρό αποτέλεσμα του 2011 είναι πολύ πιθανό να διαμορφωθεί στα επίπεδα του 2010.

Από τα στοιχεία της διοίκησης της Πέντε, προκύπτει ότι στη θετική πορεία που εμφάνισε το 2011 το δίκτυο των καταστημάτων Γαλαξίας σημαντική ήταν η συμβολή των νέων σημείων πώλησης. Πέρυσι στο δίκτυο της αλυσίδας προστέθηκαν τέσσερα νέα καταστήματα, με έδρες την Αριδαία, το Δήλεσι, το Αίγιο και την Ακράτα. Από τα εν λόγω καταστήματα, τα δύο είναι ιδιόκτητα και τα άλλα λειτουργούν σε νοικιασμένους χώρους. Με τα καταστήματα αυτά το δίκτυο του ομίλου (Πέντε ΑΕ και Αργώ ΑΕ) στις 31 Δεκεμβρίου 2011 περιελάμβανε συνολικά 135 σημεία πώλησης.

Φέτος ο όμιλος θα εξακολουθήσει να επενδύει στην επέκταση του δικτύου του, αλλά πιο συντηρητικά. Ήδη έχει δρομολογήσει τη δημιουργία δύο ακόμη νέων σούπερ μάρκετ, τις θέσεις των οποίων δεν αποκαλύπτει στην παρούσα φάση. Η διοίκησή του εκτιμά, επίσης, με βάση τα πρώτα μηνύματα που φτάνουν από το δίκτυο του ομίλου, ότι και το 2012 θα εμφανίσει ανάπτυξη, υψηλότερη μάλιστα του 2011, καθώς υπολογίζεται ότι θα είναι της τάξης του 5%. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, επισημαίνεται ότι η ρευστότητα στο οικονομικό περιβάλλον καθιστά τις προβλέψεις αβέβαιες και ανά πάσα στιγμή υπό ανατροπή επί το δυσμενέστερο.

Εκκρεμεί η είσπραξη 1,2 εκατ. ευρώ
Στο μεταξύ, η Πέντε συνεχίζει να βρίσκεται σε επαφή με τους αρμόδιους παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να εξασφαλίσει το υπόλοιπο της χρηματοδότησης που δικαιούται, για την επέκταση των αποθηκευτικών της εγκαταστάσεων στα Σεπόλια, την οποία έκανε πριν από χρόνια. Η επένδυση είχε ανέλθει στο ποσό των 9 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, σύμφωνα με το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας, επρόκειτο να λάβει ως επιχορήγηση τα 2,8 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, ο όμιλος εισέπραξε μόνο τα 1,6 εκατ. ευρώ, οπότε οι επαφές με το υπουργείο αποβλέπουν στον προσδιορισμό του χρόνου είσπραξης του υπολοίπου (των 1,2 εκατ. ευρώ). Δεδομένης της επιδείνωσης των συνεπειών της κρίσης και κυρίως των περιορισμών ρευστότητας στην αγορά, η είσπραξη αυτού του ποσού θεωρείται από την εταιρεία ζωτικής σημασίας θέμα.

Σε ό,τι αφορά γενικότερα τη στρατηγική της αλυσίδας, σύμφωνα με στελέχη της, η έμφαση συνεχίζει να δίνεται στην πολιτική των χαμηλών τιμών, όπως και στην προώθηση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, που εμφανίζουν αυξημένη ζήτηση. Η διοίκηση του ομίλου, ο οποίος έχει μηδενική έκθεση στον τραπεζικό δανεισμό, πράγμα που στις σημερινές συνθήκες ενισχύει σημαντικά την ανταγωνιστικότητά του, εκτιμά ότι πολύ δύσκολα θα πειθόταν να κινηθεί επιθετικά εξαγοράζοντας κάποια μικρότερη αλυσίδα, αφού το ρίσκο που θα λάμβανε θα ήταν μεγάλο.