Με διψήφια αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας έκλεισε το 2023 για την εταιρεία εμπορίας τροφίμων Passalis, καλύπτοντας μέρος των απωλειών που είχε στην κερδοφορία της το 2022. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, το 2023 η Passalis πραγματοποίησε κύκλο εργασιών ύψους 34,44 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 16,6% ή κατά 4,90 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2022 (29,54 εκατ. ευρώ), ενώ τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 6,41 εκατ. ευρώ, έναντι 5,54 εκατ. ευρώ το 2022 (+15,8%).

Παρά την αύξηση των εξόδων διάθεσης κατά σχεδόν 450.000 ευρώ μέσα σε έναν χρόνο, η εταιρεία κατάφερε να βελτιώσει την κερδοφορία της τόσο προ φόρων (806.929 ευρώ, έναντι 643.955 ευρώ το 2022, +25,3%), όσο και μετά από φόρους (585.337 ευρώ, έναντι 489.332 ευρώ το 2022, +19,6%). Η διοίκηση της εταιρείας εκφράζει ικανοποίηση για τα αποτελέσματα αυτά, λαμβανομένων υπόψιν των ιδιαίτερα αρνητικών γεωπολιτικών δεδομένων, αλλά και της ενεργειακής κρίσης, που δημιούργησαν σοβαρούς κλυδωνισμούς και αναταράξεις τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομική ανάπτυξη, παρά τη δυναμική και το θετικό κλίμα που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται μετά από μια παρατεταμένη δεκαετή κρίση.

Όσο για τη φετινή χρονιά, όπως συνάγεται από την πορεία των εργασιών της εταιρείας και τις εν γένει δραστηριότητές της μέχρι τώρα, η Passalis αναμένεται να συνεχίσει τη σταθερή της πορεία, πλην όμως οι προοπτικές και τα αποτελέσματά της τελούν σε άμεση συνάρτηση με την κατάσταση και τις συνθήκες που επικρατούν αφενός μεν στην εγχώρια αφετέρου δε στην παγκόσμια αγορά και οικονομία.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter