Παράταση έδωσαν τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης στις δυο παρεμβάσεις της δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Ειδικότερα, για την Παρέμβαση Ι (Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις), ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Τρίτη 30.07.2024 και ώρα 15:00, αντί της Τετάρτης 10.07.2024, ενώ για την Παρέμβαση ΙΙ (Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς) η Δευτέρα 09.09.2024 και ώρα 15:00, αντί της Τετάρτης 17.07.2024.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter