Μετά τη Rilken, η οποία παραπέμφθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου στη δικαιοσύνη από το υπουργείο Ανάπτυξης για την “άρνηση συνεργασίας της με τις υπηρεσίες του υπουργείου στο αίτημά τους για συμπληρωματική παροχή στοιχείων”, ήρθε η σειρά της Μινέρβα. Η εταιρεία παραπέμπεται με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης, κ. Γ. Βλάχου, με την αιτιολογία της “ελλιπούς παροχής στοιχείων στο ΥΠΑΝ, σχετικά με το πλαίσιο των ειδικών συμφωνιών με τους πελάτες της και στη Νομαρχία Αθηνών, στην οποία ανήκει, για την επιβολή των σχετικών προστίμων.

Με επιστολή της στις 22/7/2008 (ΑΠ 388/22/7/2008) προς τον υφυπουργό Ανάπτυξης, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι οι συμφωνίες που συνάπτει με τους πελάτες της είναι “εμπιστευτικές, φυλάσσονται στο αρχείο της εταιρείας και είναι στη διάθεση των οργάνων του Υπουργείου, αν και όταν χρειαστεί να έλθουν προς έλεγχο”.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Ανάπτυξης με σχετική επιστολή (ΑΠ 1203/28/7/2008) κατέστησε σαφές ότι η εταιρεία έχει υποχρέωση βάσει του νόμου να του γνωστοποιήσει τις ειδικές συμφωνίες της, και επεσήμανε ότι η άποψή της για εμπιστευτικές πληροφορίες είναι σε πλήρη αντίθεση με το γράμμα και το πνεύμα της σχετικής Αγορανομικής Διάταξης.

Η Μινέρβα με επιστολή της στις 8/8/2008 (ΑΠ 822/8/8/2008) απέστειλε «πίνακα ειδικών συμφωνιών» αποτυπώνοντας, όμως, ελλιπώς -όπως σημειώνει το ΥΠΑΝ- τα στοιχεία των εμπορικών της συμφωνιών ή άλλων χορηγούμενων παροχών. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία δεν κατέθεσε σαφές το ακριβές ποσοστό των παρεχόμενων εκπτώσεων, όπως απαιτεί η ΑΔ, ούτε εξειδίκευσε κάθε επιμέρους συμφωνία ανά προϊόν. Κατά συνέπεια, δεν παρείχε τη δυνατότητα στο ΥΠΑΝ, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, προς όφελος του καταναλωτή, να διακριβώσει τους παράγοντες κόστους και τις συμφωνίες με τις οποίες διαμορφώνονται οι χονδρικές και οι λιανικές τιμές των προϊόντων της.